Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури
на тему:
«Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»

1.     Авдєєва, І. М.  Чи не заважають учні творчому вчителеві? : творча педагогічна діяльність як чинник психотравматизації вчителя / І. М. Авдєєва // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 105–110.

2.     Булатова, О. С.  О роли художественного начала в педагогической деятельности / О. С. Булатова // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 53–60.

3.     Віаніс-Трофименко, К. Б.  Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу / К. Б. Віаніс-Трофименко // Управління школою. – 2006. – № 22/24. – С. 54–57.

4.     Дзега, В.  Моніторинг готовності сільського вчителя до творчої педагогічної діяльності / В. Дзега // Сільська школа України. – 2007. – № 7. – С. 44–46. – Спецвипуск.

5.     Дяченко, Т.  В. О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні особистості / Т. Дяченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського /  редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52, Ч. 1. – С. 122–124.

6.     Живченко, Л. А.  Дослідницька діяльність учителя як компонент педагогічної творчості / Л. А. Живченко // Управління школою. – 2006. – № 4. – С. 21–23.

7.     Жиліна, Г.  Все починається з творчості. Особливості роботи з інтелектуально обдарованим учителем / Г. Жиліна //  Завуч. Шкільний світ. – 2006. – № 8. – С. 7–11.

8.     Зінченко, В.  Колективний портрет українського вчителя / В. Зінченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 12. – С. 11–12.

 9.     Калініченко, Н. А.  Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвиток творчого потенціалу вчителя / Н. А. Калініченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету                           ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки / гол. ред. В. О. Пащенко. – Полтава, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 26–31.

10.  Калошин, В. Ф.  Педагог – творець? Так? / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2007. – № 30. – С. 2–6.

11.  Кан-Калик, В. А.  Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. – (Б-ка учителя и воспитателя).

12.  Кічук, Н.  Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Н. Кічук // Наукові записки ТДПУ   ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 10–11.

13.  Комаровська, А. В.  Творчість педагога та педагогічна майстерність / А. В. Комаровська // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 3/4. – С. 29–30.

14.  Красна, Т. В.  Творчого учня може виховати тільки творчий вчитель / Т. В. Красна // Обдарована дитина. – 2005. – № 3. – С. 8–9.

15.  Краснова, Л. С.  Теоретична модель вчителя "Школи майбутнього" / Л. С. Краснова // Світ виховання. – 2009. – № 3. – С. 13–14.

16.  Кудрик, Л.  Структура педагогічної діяльності, особливості її організації у контексті філософії освіти ХХI ст. / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 75–79.

17.  Куницкая, Ю. И.  Педагогическая позиция учителя : монография / Ю. И. Куницкая. – Гродно : ГрГУ, 2007. – 383 с.

18.  Лавренко, О.  Педагогічна вітальня "Творчий портрет учителя" / О. Лавренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 4. – С. 51–53.

19.  Лещенко, М. П.  Як підняти викладання в школі до високого рівня мистецтва / М. П. Лещенко // Обдарована дитина. – 2004. – № 8. – С. 17–22.

20.  Мажикеєв, Т.  Учитель нової формації як великий учитель / Т. Мажикеєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С. 36–37.

21.  Малюга, А.  Суперучителі / А. Малюга // Пані вчителька. – 2007. – № 9. – С. 90–92. – Конкурс "Портрет учителя ХХI ст."

22.  Мурашов, А.  Учительская харизма – быстрые крылья или тяжкий груз? / А. Мурашов // Народное образование. – 2008. – № 7. – С. 257–264. – Жизнь в профессии.

23.  Ніколайченко, Т. І.  Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога / Т. І. Ніколайченко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 20. – С. 14–18.

24.  Орлов, А.  Какой педагог нужен современной школе / А. Орлов // Народное образование. – 2009. – № 9. – С. 235–240. – Жизнь в профессии.

25.  Піцикевич, А.  Педагогічна діяльність учителя як основа формування творчої особистості учня в Україні (кінець ХХ – початок ХХI ст.) / А. Піцикевич // Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ / гол. ред. Т. Біленко. – Дрогобич, 2009. – Вип. 19 : Педагогіка. – С. 146–157.

26.  Тевлін, Б.  Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників / Б. Тевлін // Завуч. Шкільний світ. – 2004. – № 4. – С. 4–8.

27.  Устинова, Н. В.  Мотивація творчого розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Устинова //  Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2008. – Вип. 48. – С. 364–369.

28.  Федірчик, Т.  Професійна діяльність і особистість педагога / Т. Федірчик // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 3. – С. 54–62.

29.  Формуємо творчу особистість учителя : робота з молодими вчителями / підгот. за вид.: Основні напрямки реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / упоряд. Н. Й. Палійчук. – Чернівці, 2004 // Сільська школа України. – 2006. – № 28/30. – С. 3–13.

30.  Холявінська, М.  Універсальне мистецтво вчити всіх усьому / М. Холявінська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С. 86–87.

31.  Ямницький, В.  Змістові та індивідуальні характеристики життєтворчої особистості вчителя / В. Ямницький //  Початкова школа. – 2005. – № 7. – С. 50–53.

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (березень 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners