Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Доля планети у наших руках»
(до Дня довкілля (третя субота квітня))

1.    Бондар, О. І.  Аналіз та шляхи реалізації державної системи моніторингу довкілля України / О. І. Бондар, І. М. Браєвич // Агроекологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 5-10.
2.    Бубнова, К. В.  Проблеми довкілля України : [урок географії] / К. В. Бубнова // Географія. – 2011. – № 11/12. – С. 57-59.
3.    Варв'янський, С.  Вплив факторів довкілля на здоров'я людей / С. Варв'янський, Л. Фесенко // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип.8: У 4 т. Т.4. –
С. 46-49.
4.    Варв'янський, С.  Залежність здоров'я людей від стану довкілля / С. Варв'янський // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" у контексті європейської інтеграції України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 червня 2004 р. / Ред.: В. Мадзігон, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2004. – С. 357-359.
5.    Гетьман, А. П.  Кодифікація законодавства про довкілля: теорія та методологія / А. П. Гетьман // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 31-32.
6.    Гетьман, В.  Духовна сила народу у збережені природи / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 2. – С. 40-43.
7.    Гончарик, Н.  Небезпека для здоров'я та довкілля  : [полімери] / Н. Гончарик // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 7. – С. 7.
8.    Гриценко, Н. В.  Ми за природу, ми за життя : виступ екологічної агітбригади "Майбутнє. UA" / Н. В. Гриценко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. –
№ 3. – С. 35-37.
9.    Дмитрієвська, Т. І.  Молодь - за збереження довкілля [Текст] : виступ агітбригади : [сцен.] / Т. І. Дмитрієвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 3. – С. 33-34.
10.    Заверуха, Н. М.  Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : Навч. посіб. для студ. вузів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К., 2006. – С. 108-110. – (Вища освіта в Україні).
11.    Зіркатий, В.  Як пов'язані довкілля і здоров'я людини : етика. 6 клас / В. Зіркатий // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни.Шкільний світ. – 2008. – № 40. – С. 19-21.
12.    Зіферле, Р. П.  Природа. Довкілля. Новий час / Р. П. Зіферле // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів, 2004. – С. 631-642.
13.    Золотаренко-Горбунова, Л. М.  Використання безпечних для довкілля методів захисту рослин в зелених зонах міста / Л. М. Золотаренко-Горбунова // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 11.
14.    Кузишин, А.  До питання удосконалення системи управління у галузі охорони довкілля / А. Кузишин // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль, 2004. – С.156-158.
15.    Кухарчук, С.  Охорона довкілля - виховний аспект українознавства: постановка питання / С. Кухарчук // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 23-25.
16.    Кюнель, Г.  Природа. Довкілля. Середньовіччя / Г. Кюнель // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В.Кам'янець. – Львів, 2004. –
С. 612-630.
17.    Мариняк, Я.  Основи моделювання стану довкілля як окрема галузь знань / Я. Мариняк, Н. Стецько // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль, 2004. – С.130-132.
18.    Марушевський, Г. Б.  Збалансований (сталий) розвиток  : екологічна політика / Г. Б. Марушевський // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 8-9.
19.    Матвієнко, В.  Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні / В. Матвієнко // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 4. – С. 48-51. – Охорона довкілля.
20.    Мігас, Р. В.  Проблеми забруднення довкілля та шляхи їх подолання / Р. В. Мігас // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 10.
21.    Моделювання і прогнозування стану довкілля  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва [та ін.] ; за ред. В. І. Лаврика. – К. : Академія, 2010. – 400 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/ІІ-8813 від 28.10.09 р.
22.    Странадко, Н. В.  Досвід Японії: забруднення навколишнього середовища - повчальний приклад для України та інших країн світу / Н. В. Странадко // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 6-10.
23.    Сухарев, С. М.  Біотичні фактори довкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева // Основи екології та охорони довкілля : Навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – К., 2006. – С. 47-53.
24.    Толстоухов, А. В.  Всеукраїнська екологічна ліга: десять років на захисті довкілля / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 2-5.
25.    Триснюк, В.  Регіональні заходи з охорони довкілля в західному регіоні України [Текст] / В. Триснюк, Л. Вітко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1(23). – С. 218-222.
26.    Тюрі, Г. Е.  Природа. Довкілля. Античність / Г. Е. Тюрі // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В.Кам'янець. – Львів, 2004. –
С. 605-611.
27.    Уварова, Ганна.  Ренесанс науки, довкілля, мистецтва  : [V Міжнародна олімпіада наук про Землю] / Ганна Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 3-9.
28.    Шемшученко, Ю.  Екологічна конституція Землі: від ідеї до практичного втілення / Ю. Шемшученко // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 9. –
С. 3-7.
29.    Шляхи покращення екологічного стану довкілля : учнівський проект / А. Мацюк, О. Гаюк, О. Сокол [та ін.] // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 14. – С. 19-22.
30.    Шпонтак, І. М.  Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища : екологічна безпека / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 4. – С. 28-29.
31.    Янік, С.  Завдання технології при попередженні забруднення довкілля / С. Янік, О. Мельничук, П. Г. Маніарські // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 3 (7). – С. 197-201.

Рекомендаційний список літератури (31 дж.)
підготувала Тененьська С. Б. (квітень 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners