Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Доля планети у наших руках»
(до Дня довкілля (третя субота квітня))

1.    Бондар, О. І.  Аналіз та шляхи реалізації державної системи моніторингу довкілля України / О. І. Бондар, І. М. Браєвич // Агроекологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 5-10.
2.    Бубнова, К. В.  Проблеми довкілля України : [урок географії] / К. В. Бубнова // Географія. – 2011. – № 11/12. – С. 57-59.
3.    Варв'янський, С.  Вплив факторів довкілля на здоров'я людей / С. Варв'янський, Л. Фесенко // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип.8: У 4 т. Т.4. –
С. 46-49.
4.    Варв'янський, С.  Залежність здоров'я людей від стану довкілля / С. Варв'янський // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" у контексті європейської інтеграції України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 червня 2004 р. / Ред.: В. Мадзігон, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2004. – С. 357-359.
5.    Гетьман, А. П.  Кодифікація законодавства про довкілля: теорія та методологія / А. П. Гетьман // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 31-32.
6.    Гетьман, В.  Духовна сила народу у збережені природи / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 2. – С. 40-43.
7.    Гончарик, Н.  Небезпека для здоров'я та довкілля  : [полімери] / Н. Гончарик // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 7. – С. 7.
8.    Гриценко, Н. В.  Ми за природу, ми за життя : виступ екологічної агітбригади "Майбутнє. UA" / Н. В. Гриценко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. –
№ 3. – С. 35-37.
9.    Дмитрієвська, Т. І.  Молодь - за збереження довкілля [Текст] : виступ агітбригади : [сцен.] / Т. І. Дмитрієвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 3. – С. 33-34.
10.    Заверуха, Н. М.  Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології : Навч. посіб. для студ. вузів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К., 2006. – С. 108-110. – (Вища освіта в Україні).
11.    Зіркатий, В.  Як пов'язані довкілля і здоров'я людини : етика. 6 клас / В. Зіркатий // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни.Шкільний світ. – 2008. – № 40. – С. 19-21.
12.    Зіферле, Р. П.  Природа. Довкілля. Новий час / Р. П. Зіферле // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів, 2004. – С. 631-642.
13.    Золотаренко-Горбунова, Л. М.  Використання безпечних для довкілля методів захисту рослин в зелених зонах міста / Л. М. Золотаренко-Горбунова // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 11.
14.    Кузишин, А.  До питання удосконалення системи управління у галузі охорони довкілля / А. Кузишин // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль, 2004. – С.156-158.
15.    Кухарчук, С.  Охорона довкілля - виховний аспект українознавства: постановка питання / С. Кухарчук // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 23-25.
16.    Кюнель, Г.  Природа. Довкілля. Середньовіччя / Г. Кюнель // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В.Кам'янець. – Львів, 2004. –
С. 612-630.
17.    Мариняк, Я.  Основи моделювання стану довкілля як окрема галузь знань / Я. Мариняк, Н. Стецько // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль, 2004. – С.130-132.
18.    Марушевський, Г. Б.  Збалансований (сталий) розвиток  : екологічна політика / Г. Б. Марушевський // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 8-9.
19.    Матвієнко, В.  Деякі питання екологічної політики на регіональному рівні / В. Матвієнко // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 4. – С. 48-51. – Охорона довкілля.
20.    Мігас, Р. В.  Проблеми забруднення довкілля та шляхи їх подолання / Р. В. Мігас // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 10.
21.    Моделювання і прогнозування стану довкілля  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва [та ін.] ; за ред. В. І. Лаврика. – К. : Академія, 2010. – 400 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/ІІ-8813 від 28.10.09 р.
22.    Странадко, Н. В.  Досвід Японії: забруднення навколишнього середовища - повчальний приклад для України та інших країн світу / Н. В. Странадко // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 6-10.
23.    Сухарев, С. М.  Біотичні фактори довкілля / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева // Основи екології та охорони довкілля : Навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – К., 2006. – С. 47-53.
24.    Толстоухов, А. В.  Всеукраїнська екологічна ліга: десять років на захисті довкілля / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 2-5.
25.    Триснюк, В.  Регіональні заходи з охорони довкілля в західному регіоні України [Текст] / В. Триснюк, Л. Вітко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1(23). – С. 218-222.
26.    Тюрі, Г. Е.  Природа. Довкілля. Античність / Г. Е. Тюрі // Історія европейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В.Кам'янець. – Львів, 2004. –
С. 605-611.
27.    Уварова, Ганна.  Ренесанс науки, довкілля, мистецтва  : [V Міжнародна олімпіада наук про Землю] / Ганна Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 3-9.
28.    Шемшученко, Ю.  Екологічна конституція Землі: від ідеї до практичного втілення / Ю. Шемшученко // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 9. –
С. 3-7.
29.    Шляхи покращення екологічного стану довкілля : учнівський проект / А. Мацюк, О. Гаюк, О. Сокол [та ін.] // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 14. – С. 19-22.
30.    Шпонтак, І. М.  Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища : екологічна безпека / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 4. – С. 28-29.
31.    Янік, С.  Завдання технології при попередженні забруднення довкілля / С. Янік, О. Мельничук, П. Г. Маніарські // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 3 (7). – С. 197-201.

Рекомендаційний список літератури (31 дж.)
підготувала Тененьська С. Б. (квітень 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Scientometry

Partners

We are on social networks