Довідково-бібліографічний відділ

Педагогіка – це, передовсім, форма мислення
                                                                             
Ш. О. Амонашвілі7

(інформаційний список літератури  до 80-річчя від дня народження  українського вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, академіка АН ВШ України з 1992 р.

Михайла Миколайовича Фіцули)

1. Вівчар, П.  Моральне виховання неповнолітніх засуджених у виховних колоніях / П. Вівчар, М. Фіцула // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 37–41.

2. Вівчар, П. В.  Моральне виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях / П. В. Вівчар, М. М. Фіцула. – Чортків : ТНПУ, 2000. – 128 с.

3. Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання / за ред. М. М. Фіцули. – К. : Вища шк., 1982. – 184 с.

4. Степанов, О. М.  Основи психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге, випр., допов. – К. : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-426 від 03.03.2003 р.

5. Степанов, О. М.  Основи психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 528 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/11-5186 від 17.04.2012 р.

6. Степанов, О. М.  Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Академвидав, 2005. – 520 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-2706 від 20.12.04 р.

7. Степанов, О. М.  Основи психології і педагогіки : посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2003. – 504 с. – (Альма-матер).

8. Суходольська, Л. В.  Методика виховної роботи : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Л. В. Суходольська, М. М. Фіцула. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 134 с.

9. Фицула, М. Н.  Антиалкогольная воспитательная работа школы с родителями : метод. рекомендации / М. Н. Фицула, А. Н. Ходусов. – Курск, 1986. – 28 с.

10. Фіцула Михайло Миколайович – доктор педагогічних наук, професор // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001-2011 рр. / [редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. Кравця; тех. ред. Л. Мерва]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 13–14.

11. Фіцула, М.  Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у правовому вихованні школярів / М. Фіцула // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 14–15.

12. Фіцула, М.  Покарання має бути гуманним / М. Фіцула // Освіта України. – 2011. – 21 січ. (№ 6). – С. 6.

13. Фіцула, М. М.  Антиалкогольна виховна робота в школі / М. М. Фіцула. – К. : Рад. шк., 1984. – 104 с.

14. Фіцула, М. М.  Виправно-виховні заклади на Тернопільщині / М. М. Фіцула, Р. М. Хмурич // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР, 1939–1989 рр. : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 1. – С. 52–53.

15. Фіцула, М. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2003. – 136 с.

16. Фіцула, М. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула ; гол. ред. Б. Є. Будний. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2005. – 168 с.

17. Фіцула, М. М.  Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород-Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.

18. Фіцула, М. М.  Педагогіка : Загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки: посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

19. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.

20. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ №14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.

21. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2006. – 560 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.

22. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 1997. – 192 с.

23. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2008. – 232 с.

24. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2010. – 232 с.

25. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула . – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2002. – 192 с.

26. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2002. – 528 с. – (Альма-матер).

27. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2003. – 192 с.

28. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2004. – 192 с.

29. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2005. – 232 с.

30. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2007. – 232 с.

31. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2003. – 528 с. – (Альма-матер).

32. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів / М. М. Фіцула. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 140 с.

33. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ.вузів / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академія, 2005. – 560 с. – (Альма-матер).

34. Фіцула, М. М.  Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2001. – 528 с. – (Альма-матер).

35. Фіцула, М. М.  Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с. – (Альма-матер).

36. Фіцула, М. М.  Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/ІІ - 3605 від 30.04.2010 р.

37. Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – К. : Радянська школа, 1981. – 104 с.

38. Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Лара, 1993. – 140 с.

39. Фіцула, М. М.  Попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула, П. В. Вівчар ; ТДПУ; Чортківський ін-т підприємництва і бізнесу. – Чортків, 2000. – 184 с.

40. Фіцула, М. М.  Почуття відповідальності – важлива умова ефективної організації самостійної роботи студентів / М. М. Фіцула, В. С. Пелипець // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Ю. В. Іващенко, А. М. Ломакович]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 48–50.

41. Фіцула, М. М.  Правове виховання учнів : методичний посібник / М. М. Фіцула. – К. : ІЗМН, 1997. – 148 с.

42. Фіцула, М. М.  Правове виховання учнів : навчально-методичний посібник / М. М. Фіцула. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 1996. – 180 с.

Список літератури (42 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (листопад 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners