Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Превентивне виховання як засіб формування особистості школяра»

1. Баранова, Н. П.  Взаємодія психологічної служби ЗНЗ з учасниками навчально-виховного процесу в роботі щодо превентивного виховання / Н. П. Баранова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 31–36.

2. Березня, О. О.  Особливості превентивного виховання у школі / О. О. Березня // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 14–25.

3. Васильєва, О.  Валеологізація навчання в аспекті превентивного виховання / О. Васильєва // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 29. – С. 12–13.

4. Виноградова, Т.  Превентивне виховання як головний компонент формування правової культури підлітків / Т. Виноградова // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 28–31.

5. Виноградова-Бондаренко, В.  Робота вчителя щодо попередження важковиховуваності дітей / В. Виноградова-Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, Ч. 1. – С. 99–101.

6. Відмиш, Л. І.  Організація превентивного виховання учнів / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2006. – № 12. – С. 2–29. – Досвід виховання.

7. Досін, А.  До питання становлення і функціонування британської системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх / А.·Досін·// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 56–58.

8. Єржабкова, Б.  Превентивне виховання – фундамент для формування повноцінного громадянина на зразку педагогічної діяльності Джовані Боско  : мета, принципи, засади превентивної системи італійського педагога / Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна - Чехія - Німеччина : [в 2 кн.] / Б. Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 1. – С. 195–201. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Зарецкий, В. В.  Работа в образовательной среде по профилактике употребления наркотиков и психоактивных веществ: оценка и мониторинг / В. В. Зарецкий // Социальная педагогика. – 2011. – № 5. – С. 20–34. – Библиогр. в конце ст.

10. Захаренко, С.  Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С.·Захаренко, О. Захаренко // Рідна школа. – 2011. – № 1/2. – С. 18–22. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Казачінер, О. С.  Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / О. С. Казачінер // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С.·6–14. – Превентивне виховання.

12. Керницька, Т.  Центр превентивного виховання учнівської молоді / Т. Керницька // Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 3. – С.·32–34.

13. Колесник, А. І.  Організація превентивного виховання в сучасній школі / А. І. Колесник // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 11. – С.·31–42.

14. Кравець, Т.  Психологічна спрямованість наркологічного сервісу / Т. Кравець // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 4. – С.·31–32.

15. Левшунова, Н.  Методи превентивного виховання / Н. Левшунова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 26. – С. 26–31.

16. Лобанова, А.  Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанова, Л. Кучерявенко // Рідна школа. – 2010. – № 7/8. – С. 33–37.

17. Марченко, С. Ю.  Тренінгові методики у превентивному вихованні / С. Ю. Марченко // Виховна робота в школі. – 2011. – № 3. – С.·21–25.

18. Масунова, Л.  Апостол молоді : основні ідеї превентивної системи виховання дона Боско / Л. Масунова // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 146–150.

19. Нечипоренко, О.  Поважай себе – поважай ближніх : тренінг превентивного виховання / О. Нечипоренко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 38/39. – С. 35–38.

20. Оржеховська, В. М.  Стратегія розвитку превентивного виховання дітей і молоді в Україні / В. М. Оржеховська // Становлення особистості : 10 років праці: здобутки і перспективи / редкол.: О. В. Сухомлинська та ін. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2007. – С. 158–165.

21. Оржеховська, В. М.  Сучасні орієнтири превентивної педагогіки / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2005. – № 2. – С. 17–25.

22. Орсаг, Ю.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних в условиях детского дома / Ю. Орсаг // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. – С. 63–72.

23. Павленко, Л.  Об'єднаємо наші зусилля за життя без насилля : цільова творча програма превентивного виховання учнівської молоді / Л. Павленко // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – № 1. – С. 86–89. – Порадник класного керівника.

24. Приходько, В. М.  Особистісно орієнтована підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей / В. М. Приходько // Таврійський вісник освіти. – 2004. – № 4. – С. 135–144.

25. Приходько, В. М.  Превентивна педагогіка / В. М. Приходько // Виховна робота в школі. – 2006. – № 3. – С. 2–29. – Теорія виховання.

26. Пятаков, Е. О.  Как не стать "мальчиком для битья" : принципы превентивного поведения / Е. О. Пятаков // Социальная педагогика. – 2011. – № 5. – С. 61–70. – Библиогр. в конце ст.

27. Рондяк, Л. М.  Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Леся Михайлівна Рондяк ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2009. – 20 с.

28. Сафонова, І.  Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності – важлива складова професійного зростання / І. Сафонова // Вища школа. – 2010. – № 9. – С. 57–62.

29. Стрибулевич, Т.  Радість, творчість, спокій : програма превентивного виховання школярів / Т. Стрибулевич // Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 16–21.

30. Ткаченко, Н. М.  Проект "Сприяння просвітницькій роботі серед учнів середнього підліткового віку щодо превентивного виховання" / Н. М. Ткаченко // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 33–44.

31. Цивінський, В.  Теоретичні аспекти превентивного виховання школярів / В. Цивінський // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 42/43. – С. 5–7.

32. Ченков, О. І.  Превентивне виховання в умовах валеологізації навчально-виховного процесу / О. І. Ченков // Виховна робота в школі. – 2005. – № 10. – С. 18–23.

33. Шульга, К.  Превентивне виховання учнів / К. Шульга // Завуч. Шкільний світ. – 2012. – № 2. – С. 15–19.

Рекомендаційний список літератури (33 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (січень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners