Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Давнє і дивне Трипілля»
(120 років з часу відкриття трипільської культури)

1. Орнамент Трипільської культури та українська вишивка XX століття // АРТКЛАС. – 2008. – № 1/2. – С. 70–73.

2. Мистецтво доісторичної України // АРТКЛАС. – 2012. – № 1. – С. 2–118.

3. Трипільські праміста на Уманщині // Чумацький шлях. – 2010. – № 3. – С. 19–20.

4.  Балушок, В.  Новітня "трипільська міфологія" в інформаційному просторі України / В. Балушок // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 1. – С. 28–37. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Балушок, В.  Проблема трипільського спадку в Україні і питання індоєвропейської прабатьківщини / В. Балушок // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 10.

6. Балушок, В.  Чи є українці нащадками трипільців? / В. Балушок // Наука і суспільство. – 2005. – № 5/6. – С. 26–31.

7.  Бебик, В.  Теукри і "Всесвітня історія": у пошуках істини / В. Бебик // Віче. – 2009. – № 3. – С. 27–36.

8.  Бридня, Н.  Трипільські новини : cпроби археологічної реставрації / Н. Бридня // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 7. – С. 39–41.

9.  Буда, А. Оборонні споруди культури Трипілля-Кукутені / А. Буда // Наукові записки Тернопільського державний педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С.205–210.

10. Бурдо, Н. Б. Антропоморфна пластинка з трипільського поселення Майданецьке : [трипільська культура] / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2011. – № 2. – С. 3–16.

11. Бурдо, Н. Б.  Історія дослідження проблеми походження Трипілля-Кукутені в світлі нових даних / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2003. – № 4. – С. 5–18.

12. Бурдо, Н. Б.  Сакральний світ трипільської цивілізації / Н. Б. Бурдо. – К. : Наш час, 2008. – 296 с.

13.  Бурдо, Н. Б.  Кременева індустрія пам'яток трипільської культури на середньому Дністрі : за матеріалами колекцій Наукових фондів із розвідок Середньодністровської експедиції 1964–1970 рр. / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2008. – № 4. – С. 3–8.

14. Бурдо, Н. Б.  Трипільська культура : спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. – Х. : Фоліо, 2007. – 416 с.

15.  Васильєв, В.  Звідки почалося дослідження трипільської культури. Обласний археологічний музей села Трипілля : трипільська культура / В. Васильєв // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 19. – С. 10–13. – Вкладка.

16. Відейко, М.  Кераміка Трипільської культури: мальований посуд / М. Відейко // АРТКЛАС. – 2009. – № 1/2. – С. 2–9.

17. Відейко, М.  Осінь 2006. Чорнозем і трипільці у Коломійцевому ярі / М. Відейко // АРТКЛАС. – 2009. – № 1/2. – С. 10–15.

18. Відейко, М.  Трипільська археологічна культура в Україні / М. Відейко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 22–25.

19. Відейко, М.  Трипільська археологічна культура на території України  : трипільська культура / М. Відейко // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 19. – С. 2–9. – Вкладка.

20. Відейко, М. Ю.  Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 160 с.

21. Відейко, М. Ю.  Україна: від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко ; [гол. ред. В. О. Зубанов]. – К. : КВІЦ, 2008. – 280 с.

22.  Відейко, М. Ю.  Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. – К. : Наш час, 2007. – 296 с.

23. Вілсон, Е.  Українці: несподівана нація = The Ukrainians Unexpected Nation / Е. Вілсон ; пер. з англ. Н. Гончаренко, О. Гриценка. – К. : "К.І.С.", 2004. – 552 с.

24. Гладилін, В. М.  Замітки до трипільської культури / В. М. Гладилін // Археологія. – 2010. – № 3. – С. 119–122. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Глазовий, А.  Трипілля. Давнє і дивне / А. Глазовий // Міжнародний туризм. – 2007. – № 1. – С. 90–94.

26. Дяченко, О. В.  До проблеми систематизації поселень західнотрипільської культури у межиріччі південного Бугу та Дніпра / О. В. Дяченко // Археологія і давня історія України : зб. присвяч. пам'яті І. Герети / редкол.: Д. Н. Козак, Б. С. Строцень, Б. В. Магомедов та ін. – К. : Ін-т археології НАН України, 2010. – Вип. 2 : Археологія Правобережної України. – С. 17–22.

27. Дяченко, О. В.  Застосування теорії центральних місць в археології для визначення відносних дат і розмірів поселень / О. В. Дяченко // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 3–10. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Дяченко, О. В.  Склад населення західнотрипільської культури / О. В. Дяченко, Д. К. Черновол // Археологія. – 2009. – № 3. – С.·3–12.

29. Археологія України : курс лекцій : навч. посіб. для студ. іст. спец. ВНЗ / Л. Л. Залізняк, К. П. Бунятян, В. М. Зубар та ін. ; за ред. Л.·Л.·Залізняка. – К. : Либідь, 2005. – 504 с.

30.  Зборовський, А.  Першовідкривачі трипільської культури : Вікентій Хвойка – український історик / А. Зборовський // Українська культура. – 2006. – № 7. – С. 30–31.

31. Кожолянко, Г.  Основи духовної культури українців: [українознавство] / Г. Кожолянко // П'ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів: Історія. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. 1. – С. 4–8.

32. Козирський, В.  Українські джерела європейської культури / В. Козирський, О. Маловічко // Дивосвіт. – 2006. – № 1. – С. 2–3.

33. Кочкін, І.  Трипільські пам'ятки Північно-Східного Передкарпаття  / І. Кочкін // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 5/6. – С.·3–6. – Бібліогр. в кінці ст.

34. Мороз, В.  До питання про місячні знаки Трипільської культури  / В. Мороз // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С. 210–212.

35. Мороз, В.  Спіральні орнаментальні сюжети в петренській групі пам'яток трипільської культури: еволюція та семантика / В. Мороз // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2004. – Вип. 9. – С.3–6.

36. Мосенкіс, Ю.  Трипільська культура й українська мова / Ю. Мосенкіс // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 47–49.

37. Нові дослідження на трипільському поселенні Бодаки / Н. М. Скакун, О. В. Цвек, С. О. Гусєв та ін. // Археологія. – 2012. – № 4. – С.·74–79. – Бібліогр. в кінці ст.

38. Овчинников, Е. В.  Розписна кераміка канівської групи Кукутень-Трипілля  / Е. В. Овчинников // Археологія. – 2012. – № 1. – С.·13–26. – Бібліогр. в кінці ст.

39. Отрох, Н.  Чи існувало письмо у трипільців? : трипільська культура / Н. Отрох // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 19. – С.·19–24. – Вкладка.

40. Пассек, Т.  Трипільська культура / Т. Пассек // Українська культура. – 2004. – № 11/12. – С. 27–30.

41. Пассек, Т. С.  Трипільська культура : Науково-популярний нарис / Т. С. Пассек. – К. : Вид-во АН УРСР, 1941. – 84с.

42. Рассамакін, Ю. Я.  Нова знахідка пізньотрипільського посуду в Приазов’ї / Ю. Я. Рассамакін, А. М. Усачук // Археологія. – 2010. – №·3. – С. 55–57. – Бібліогр. в кінці ст.

43. Сегеда, С.  Антропологічний склад населення трипільської культури / С. Сегеда // Українська культура. – 2005. – № 3/4. – С. 28–29.

44. Сегеда, С.  Антропологічні риси творців трипільської культури / С. Сегеда // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С.·18–21.

45. Сохацька, М. П. Історія заселення трипільськими племенами Середньодністровського Лівобережжя / М. П. Сохацька // Археологія і давня історія України : зб. присвяч. пам'яті І. Герети / редкол.: Д. Н. Козак, Б. С. Строцень, Б. В. Магомедов та ін. – К. : Ін-т археології НАН України, 2010. – Вип. 2 : Археологія Правобережної України. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

46. Сохацький, М. П. З історії археологічних досліджень трипільської культури в Тернопільській області / М. П. Сохацький // Археологія. – 2006. – № 2. – С. 3–11.

47. Твердохліб, О.  Дослідження психосоматичних характеристик культових практик трипільської культури / О. Твердохліб // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 92–97.

48. Ткачук, Т. М.  Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності : Мальований посуд етапів ВІІ-СІІvII. Ч. 1 / Т. М. Ткачук ; Наук. ред. В.О.Круц. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 418 с.

49. Ткачук, Т. М.  Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності [Текст] : Мальований посуд. Ч.2. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем / Т. М. Ткачук, Я. Г. Мельник ; Наук. ред. В.О.Круц. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с.

50. Товкайло, М. Т. До проблеми взаємин населення буго-дністровської та ранньотрипільської культур / М. Т. Товкайло // Археологія. – 2004. – № 1. – С. 30–42.

51. Харченко, О.  До проблеми відображення релігійно-міфологічних уявлень у мистецтві Трипілля / О. Харченко // Матеріали до українського мистецтвознавства. – К. : ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2002. – Вип. 1. – C. 225–229.

52. Церна, С. В.  Антропоморфна кам'яна статуетка з поселення Рудь кукутень-трипільської культури / С. В. Церна // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 55–62. – Бібліогр. в кінці ст.

53. Черновол, Д. К.  Інтер'єр будівель небелівської локальної групи трипільської культури / Д. К. Черновол // Археологія. – 2012. – №·1. – С. 62–71. – Бібліогр. в кінці ст.

54. Черновол, Д. К.  Інтер'єр жител заліщицької локальної групи за матеріалами поселення Глибочок Борщівського району Тернопільської області / Д. К. Черновол, М. П. Сохацький // Археологія і давня історія України : зб. присвяч. пам'яті І. Герети / редкол.: Д. Н. Козак, Б. С. Строцень, Б. В. Магомедов та ін. – К. : Ін-т археології НАН України, 2010. – Вип. 2 : Археологія Правобережної України. – С. 32–35. – Бібліогр. в кінці ст.

55. Черняков, І.  Проблеми вивчення давньої цивілізації: [трипільська культура] / І. Черняков // Українська культура. – 2004. – № 11/12. – С. 26–27.

56. Шатіло, Л.  Глиняні моделі будівель трипільської культури : трипільська культура / Л. Шатіло // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 19. – С. 14–18. – Вкладка.

57. Шатіло, Л. О.  До проблеми трипільского домобудівництва / Л. О. Шатіло // Археологія. – 2010. – № 4. – С. 108–111. – Бібліогр. в кінці ст.

58. Шатіло, Л. О.  До реконструкції даху будівель кукутень-трипільської культури / Л. О. Шатіло // Археологія. – 2012. – № 1. – С.·93–97. – Бібліогр. в кінці ст.

59. Шманько, О. Трипільська антропоморфна пластика (жіночі зображення) в межиріччі верхнього Прута і середнього Дністра / О. Шманько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С.201–205.

Рекомендаційний список літератури (59 дж.)
підготувала Бадовська О. Г. (січень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners