Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку кандидату педагогічних наук  Сафоновій Ірині Ярославівні за подаровані бібліотеці книги.

11 Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – №3 (47). – 284 с.
12

Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали ІІ міжнародної науково-практично конференції, 18–19 вересня 2014 / за ред.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – 280 с.

 

  Збірник містить матеріали II Міжнародної науково-практичної конферені «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика».

13

Г. Костюк – видатний психолог сучасності: ідеї, пошуки, перспективи : матеріали обласних педагогічних читань, 27 листопада 2014 року / за ред.:

В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – 126 с.

 

  Збірник містить статті учасників педагогічних читань, присвячених осмисленню, розвитку, використанню в сучасній освітній практиці наукової спадщини видатного українського вченого Григорія Силовича Костюка.

14

Педагогіка К. Д. Ушинського : історія та сьогодення : матеріали обласної науково-практичної конференції, 15 травня 2014 року : у 2-х ч. Ч. 2 / за ред.: Т. В. Комінарець, В. В. Кузьменко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – 260 с.

 

  Збірник містить матеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення». У працях авторів розглянуті найбільш значущі етапи життя і творчості видатного педагога-гуманіста, письменника; показано його внесок в педагогічну науку та визначені передові педагогічні ідеї, висунуті К. Д. Ушинським, та їх значення для сучасної педагогіки.

19

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Кузьменко,

І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2013. – Вип. 20. – 323 с.

 

  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

18

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Кузьменко,

І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – Вип. 21. – 329 с.

 

  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

17

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко,

І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – Вип. 23. – 317 с.

 

  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

16

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко,

І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – Вип. 24. – 319 с.

 

  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

15

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко,

І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – Вип. 25. – 331 с.

 

  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks