Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку завідувачу кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу видавничого відділу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Кузьменку Василю Васильовичу за подаровані книги.

21 Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – №3 (51). – 296 с.
179

Щербина Т. І. Шкільний курс біології людини : навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів та вчителів біології / Т. І. Щербина, В. В. Кузьменко. – Видання 2-ге. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 99 с.

 

   У навчально-методичному посібнику представлено шкільний курс біології людини описово та в схемах. Матеріал посібника допоможе організувати системне засвоєння біологічних понять курсу, методично грамотно планувати, складати конспекти уроків різних типів, проводити контроль за рівнем знань з методики біології.
   Дія студентів вищих педагогічних навчальних закладів біологічних спеціальностей, учителів біології, методистів інститутів післядипломної освіти, керівників навчальних закладів та управлінь освіти.

209

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – Вип. 25. – 331 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

210

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – Вип. 26. – 319 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

211

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – Вип. 27. – 319 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

 212

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – Вип. 28. – 319 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

 213

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2016. – Вип. 29. – 323 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

 214

Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко, І. Д. Бех, Є. П. Голобородько [та ін.] – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2016. – Вип. 30. – 307 с.

 

   У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих начальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізацї сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.
  Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.

 215

Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань, 24-25 вересня 2015 року : у 3-х ч. Ч. ІІ / за заг. ред. А. М. Зубка. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – 217 с.

 

   Збірник містить статті учасників педагогічних читань, присвячених осмисленню, розвитку, використанню в сучасній освітній практиці наукової спадщини видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

 216

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / за ред.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – 253 с.

 

   У монографії представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з актуальних проблем виховання, навчання та розвитку особистості, професійної освіти в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.
   Для фахівців у галузі педагогіки і психології, учителів шкіл та інших працівників системи освіти, студентів педагогічних ВНЗ.

 217

Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали ІІ міжнародної науково-практично конференції, 18–19 вересня 2014 / за ред.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2014. – 280 с.

 

   Збірник містить матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика». У працях авторів розглянуті пріоритетні напрями, сучасні освітні технології професійного розвитку та вдосконалення діяльності фахівця; теорія і практика розвитку та соціалізації особистості тощо.
   Для працівників системи вищої освіти, науковців, аспірантів, докторантів, учителів, усіх, хто цікавиться представленою проблематикою.

218

Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами : матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції, 23 грудня 2015 року : у 2-х ч. Ч. І / за ред.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперерваної освіти», 2015. – 202 с.


   Збірник містить матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами». У працях авторів розглянуто історію розвитку та управління освітою, теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасними закладами освіти, роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою, освітньо-виховний простір як середовище формування та розвитку особистості, різні підходи до професійного розвитку педагогів.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks