Наукова бібліотека ТНПУ ім. В. Гнатюка щиро вдячна доктору хімічних наук, професору Києво-Могилянської академії Стрижаку Петру Євгеновичу за подаровані книги.

25

Стрижак П. Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П. Є. Стрижак. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 458 с.

 

  У підручнику представлено курс квантової хімії, який послідовно викладається від основ квантової теорії та її математичного апарату до теорії хімічного зв’язку та сучасних методів квантової хімії.
  Для широкого загалу читачів - хіміків і фізиків: науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які вивчають або цікавляться квантовою хімією чи теорією хімічного зв’язку. Даний підручник можна використовувати як навчальний посібник під час вивчення курсів «Квантова хімія» та «Хімічний зв’язок і будова молекул».

26

Стрижак П. Є. Детермінований хаос в хімії / П. Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 287 с.

 

  В монографії висвітлено основні положення теорії детермінованого хаосу у доступній для широкого кола читачів формі, а також наведено досягнення, які були отримані на протязі останніх 15 років у дослідженнях детермінованого хаосу в хімічних системах. У перших трьох главах монографії розглянуто основні положення хімічної кінетики, теорії динамічних систем та детермінованого хаосу. У наступних чотирьох главах застосування таких положень проілюстровано на прикладі автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського. Зокрема, представлено результати досліджень детермінованого хаосу у відкритих системах та перехідного хаосу у закритих системах. Також наведено результати використання детермінованого хаосу в аналітичній хімії. Виведено та проаналізовано загальну трьохрозмірну модель, яка визначає основні риси детерміновано хаотичних режимів в хімічних системах.
  Монографія буде корисною студентам, аспірантам, викладачам та науковим співробітникам.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks