Наукова бібліотека ТНПУ ім. В. Гнатюка щиро вдячна доктору хімічних наук, професору Києво-Могилянської академії Стрижаку Петру Євгеновичу за подаровані книги.

25

Стрижак П. Є. Квантова хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П. Є. Стрижак. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 458 с.

 

  У підручнику представлено курс квантової хімії, який послідовно викладається від основ квантової теорії та її математичного апарату до теорії хімічного зв’язку та сучасних методів квантової хімії.
  Для широкого загалу читачів - хіміків і фізиків: науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які вивчають або цікавляться квантовою хімією чи теорією хімічного зв’язку. Даний підручник можна використовувати як навчальний посібник під час вивчення курсів «Квантова хімія» та «Хімічний зв’язок і будова молекул».

26

Стрижак П. Є. Детермінований хаос в хімії / П. Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 287 с.

 

  В монографії висвітлено основні положення теорії детермінованого хаосу у доступній для широкого кола читачів формі, а також наведено досягнення, які були отримані на протязі останніх 15 років у дослідженнях детермінованого хаосу в хімічних системах. У перших трьох главах монографії розглянуто основні положення хімічної кінетики, теорії динамічних систем та детермінованого хаосу. У наступних чотирьох главах застосування таких положень проілюстровано на прикладі автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського. Зокрема, представлено результати досліджень детермінованого хаосу у відкритих системах та перехідного хаосу у закритих системах. Також наведено результати використання детермінованого хаосу в аналітичній хімії. Виведено та проаналізовано загальну трьохрозмірну модель, яка визначає основні риси детерміновано хаотичних режимів в хімічних системах.
  Монографія буде корисною студентам, аспірантам, викладачам та науковим співробітникам.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Scientometry

Partners

We are on social networks