Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка щиро вдячна директору Інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка, археологу, фахівцю в галузі слов’янської археології Михайлу Андрійовичу Филипчуку за подаровану книгу.

39

Филипчук М. Слов’янські поселення VIII-X ст. в українському Прикарпатті. – 2-ге видання / М. Филипчук. – Львів : Астролябія, 2014. – 312 с.

 

  У монографії під новим кутом зору висвітлюються результати дослідження слов’янських поселень останньої чверті І тис. н. е. в українському Прикарпатті. Удосконалення традиційних і впровадження нових методів наукового пошуку впродовж останніх тридцяти років дозволило цілеспрямовано сформувати принципово нову джерельну базу та застосувати системний підхід в її опрацюванні. А це, у свою чергу, дало вагомі підстави: виявляти закономірності заселення протягом першого (VІІІ – поч. ІХ ст.) та другого (поч. ІХ–Х ст.) періодів зазначеної культури в регіоні; обґрунтувати динаміку ландшафтного типу господарства та ставити проблему зародження і функціонування полісної структури слов’янської спільноти. Звичайно, робота в цьому напрямку перебуває ще тільки на початковій стадії і знайти відповіді на всі слабо вирішені та дискусійні питання ранньосередньовічного періоду українського Прикарпаття є складним і майже нереальним завданням, тим більше, що такої мети перед собою ми не ставимо. Головне завдання цієї праці полягає в тому, щоб максимально об’єктивно висвітлити отримані результати та показати переваги і перспективи запропонованих підходів у розробці зазначених проблем. Для археологів, істориків, етнологів, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться минулим свого народу.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks