Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку кандидату педагогічних наук, доценту кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Карпенко Оресті Євгенівні за подаровані книги.

53

Карненко О. Безпека життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / Ореста Карпенко, Любов Загоруйко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 180 с.

 

   Навчально-методичний посібник висвітлює психолого-педагогічні засади підготовки дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, формування уміння захистити себе від небезпеки, дитячого травматизму. Розроблені конспекти занять з розділів «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина серед людей», «Здоров'я дитини» відповідають лініям розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Теми занять висвітлені згідно з плануванням освітньо-виховної діяльності, відповідають тематиці місяця і дня. Вміщені матеріали допоможуть розширити знання про безпечні умови для життєдіяльносгі дитини, сформувати у неї уміння передбачати наслідки своїх вчинків, виробити навички практичних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.
  Посібник зорієнтований на працівників дошкільних навчальних закладів, і студентів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями безпеки життєдіяльності дошкільнят та вироблення у них стереотипу безпечної поведінки.

54

Карпенко О. Опіка над дітьми у Польщі : навчальний посібник / Ореста Карпенко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 238 с.

 

  Навчальний посібник висвітлює теоретичні та методичні засади опіки над дитиною у Польщі, закономірності й особливості опікунсько-виховної роботи з дітьми, становлення і розвиток опікунської педагогіки, внесок видатних громадських та освітніх діячів у розвиток опікунської теорії і практики. Розкрито форми і методи опіки над дитиною в освітньо-виховних та інституційних закладах, актуальні проблеми опіки над дитиною у педагогічній теорії і практиці на сучасному етапі. Вміщені матеріали допоможугь розширити знання про опіку та забезпечення потреб дитини, сформувати уміння організовувати й методично спрямовувати опікунсько-виховний процес на основі новаторського досвіду польських педагогів- виховииків з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів кожної дитини.
  До кожної теми подано запитання і завдання для самоперевірки. Посібник вмішує іменний і предметний покажчики.
  Адресований майбутнім педагогам-опікунам, батькам, працівникам дошкільних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями опіки над дітьми.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks