Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку доктору педагогічних наук Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Міхеєнку Олександру Івановичу за подаровані книги.

55

Міхеєнко О. І. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій : теоретико- методичні аспекти : монографія / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 316 с.

 

  У монографії розглянуго головні характеристики, ознаки й чинники здоров’я людини, подано обґрунтування найважливіших ознак, процесів і явищ, які визначають життєдіяльність і зумовлюють стан здоров’я, сформульовано дефініцію поняття “здоров’я”. Розкрито суть здоров’я - зміцнювальнихтехнологій, напрямівоздоровленнята здорового способу життя в контексті сучасної оздоровчої практики. Подано змістові характеристики процесу професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини. Визначено концептуальні засади, обфунтувано й розроблено навчально- методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій.
  Для фахівців оздоровчої сфери, а також тих, хто цікавиться питаннями навчання, виховання, оздоровлення.

56

Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 184 с.

 

  Серед різноманітних чинників зовнішнього середовища, які впливають на організм і визначають здоров’я людини, харчування є одним із найважливіших. Немає такої проблеми зі здоров’ям, на яку, певною мірою, не впливало б харчування. У разі якщо людина переходить від випадкового, бездумного й автоматичного харчування до усвідомленого, творчого, індивідуального, цілющого, її життя суттєво змінюється.
  Для студентів спеціальності «Здоров’я людини», валеологів, біологів, фізіологів, учителів, які викладають курс «Основи здоров’я», а також широкого кола читачів, яких цікавлять питання здоров’я, здорового способу життя та культура харчування.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks