Висловлюємо щиру подяку доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка Грубінку Василю Васильовичу  за подаровані бібліотеці книги.

83

Техно-экосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки / [А. А. Протасов, В. П. Семенченко, В. М. Тимченко и др.] ; под ред. : А. А. Протасов. – Киев : Институт гидробиологии НАН Украины, 2011. – 234 с.

 

   В монографии представлены результаты многолетних исследований техно-экосистемы АЭС. На примере Хмельницкой атомной электростанции рассмотрена концепция техно-экосистемы, особенности ее элементов, характер техногенных и биотических факторов. Приводятся данные по гидрохимическому режиму, гидродинамическим характеристикам водоема-охладителя, гидробиологии основных группировок — планктона, бентоса, перифитона, а также рыбному населению. Рассмотрены концептуальные положения различных подходов к оценкам техногенного воздействия на водные экосистемы.
   Для гидробиологов, экологов, гидрохимиков, специалистов в области охраны окружающей среды, ядерной и тепловой энергетики, преподавателей и студентов высшей школы.

85

Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров’ю: матеріали науково-практичного семінару, 21 квітня 2016 року, м. Тернопіль.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 86 с.

 

  У збірнику опубліковані матеріали учасників науково-пракгичного семінару, що відбувся 21 квітня 2.016 року » м. Тернопіль.
   Матеріали відображають сучасний стан та напрямки біологічних, екологічних, хімічних та науково-методичних досліджень, спрямованих на висвітлення стану та наслідків забруднення довкілля і пошук шляхів і механізмів оздоровлення екосистем та збереження здоров’я людини у навантаженому екотоксикантами та антропічно трансформованому природному середовищі. Розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання щодо висвітлення і викладання проблеми збалансованого розвитку у природничій освіті.
    Для науковців, викладачів, вчителів, аспірантів, студентів та широкого загалу.

86

Ганзюра В. П., Грубінко В. В. Концепція шкодо чинності в екології /

В. П. Ганзюра, В. В. Грубінко. – Київ-Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с.

 

   У монографії вперше на основі літературних даних та власних досліджень авторів, які працюють у цій царині понад двадцять років, проаналізовані різні підходи, що використовуються в екології та екотоксикології для оцінки негативних впливів різних чинників на біологічні й екологічні системи різного рівня організації. На прикладі оцінки небезпечнихих ефектів, спричинених різними токсикантами, авторами запропоновано концепцію шкодочинності в екології як універсальну міру негативного впливу будь-якого чинника, їх певних груп чи всього комплексу в цілому, на біологічні та екологічні системи різного рівня організацій інтеграціЦвід молекулярного - до екосистемного) та запропоновано оригінальний кількісний підхід до оцінки їхнього впливу за зміною стану благополуччя живої систем.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks