Висловлюємо щиру подяку мовознавцю, старшому науковому співробітнику відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України  Селігею Пилипу Олександровичу за подаровані книги.

96 Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Академперіодика, 2014. - 324 c.
97 Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. - 627 c.
98

Селігей П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / П. О. Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2012. – 118 c.

 

   У праці запропоновано визначення й окреслено структуру поняття "мовна свідомість". З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України. Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає конче важливим, і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.

   Для мовознавців, викладачів-словесників і всіх небайдужих до мови.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks