Висловлюємо щиру подяку доктору біологічних наук, професору кафедри хімії та методики її навчання, керівнику НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології ТНПУ ім. В. Гнатюка  Столяр Оксані Борисівні за подаровану книгу.

118

Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : монографія / О. Б. Столяр, Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, В. Г. Юкало. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 352 с.

 

   У монографії проаналізовано інформацію про молекулярні реакції водних тварин на вплив поширених забруднювачів середовища. Акцентується на ролі металотіонеїнів як метал-депонувальних та стрес-реактивних клітинних протеїнів та взаємозв’язку їх функції з чинниками антиоксидантного захисту, біотрансформації ксенобіотиків, підтримки ендокринного балансу. Аналізується коректність використання біомаркерів гено-, цито- нейротоксичності, активності апоптозу для оцінки рівня толерантності організму до умов існування у певному біотопі. На підставі власного досвіду авторів пропонується оптимальний набір маркерів для біомоніторингу водойм. Монографія буде корисною для спеціалістів в галузі біохімії, екології, екотоксикології, молекулярної біології, а також для викладачів вищих закладів освіти, аспірантів, докторантів, студентів профільних напрямків.

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks