Висловлюємо щиру подяку науковцю, педагогу, краєзнавцю, громадському діячу, кандидату геолого-мінералогічних наук, професору, академіку Української екологічної АН Свинку Йосипу Михайловичу за подаровані книги та автореферати (в кількості 87 праць).

 

122

Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу : матеріали XIV українсько-польського семінару, Луцьк, 12-16 вересня 2007 р. / редкол.: А. Богуцький, П. Гожик, М. Ланчонт [та ін.].  – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 272 с.

 

  Опубліковано результати досліджень різних аспектів проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу, представленого на Волинській височині коршівським викопним ґрунтовим комплексом, сформованим упродовж 7-ї стадії ізотопно-кисневої пікали. Зроблено спробу оцінити стратиграфічне положення цього інтергляціалу в Україні, Польщі, Білорусі тощо.
   Для наукових працівників, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами стратиграфії та палеогеографії плейстоцену.

123 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : 80-річчю з дня народження письменника Бориса Харчука присвячується. Вип. 33 / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 453 с.
124 Программы педагогических институтов : для специальностей № 2122 "Химия", "Химия с дополнительной специальностью біологія", №2106 "Биология с дополнительной специальностью химия" : Сборник 21 : неорганический синтез; органический синтез; биологическая химия; аналитическая химия; неорганическая химия; химия (гек); геология / сост. О. П. Федорович. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
125

Розвиток педагогічної освіти і науки в західних областях України : тези науково-практичної конференції / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гро'мяк, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – 330 с.

126

Професор Юрій Полянський = Professor Yuriy Polyanskyi / за ред. О. Шаблія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 378 с.

 

   Представлено життєпис і наукову діяльність відомого українського й аргентинського географа, геолога й археолога, професора Юрія Полянського (1892—1975). Публікуються наукові праці вченого з регіональної географії, геоморфології та археології, а також статті відомих учених про Юрія Полянського та його родину.
   Для викладачів, аспірантів і студентів географічних, геологічних та історичних факультетів.

127

Толстой, Л. Н . Анна Каренина : роман в 8 ч.  Ч. 5-8. / Л. Н. Толстой. Москва : Правда, 1991. – 416 с.

 

   «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — книга общечеловеческого значения, без которой нельзя представить европейскую прозу XIX в., по словам Томаса Манна, «величайший социальный роман во всей мировой литературе», отразивший эпоху с ее страстями, тревогами и надеждами.
   В книгу вошли части пятая — восьмая.

128

Драгоманов М. П. Вибране : ("...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні") / М. П. Драгоманов ; [упорядник та автор історико-біографічного нарису Р. С. Міщук]. – Київ : Либідь, 1991. – 688 с.

 

   Книга дає уявлення про багатогранні наукові інтереси видатного українського вченого — історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, соціолога. В ній представлені статті, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації у зв’язку із загальнолюдським прогресом.
   Для викладачів–суспільствознавців, наукових працівників, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks