Висловлюємо щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, академіку АН вищої освіти України, завідувачу кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Чепіль Марії Миронівні за подаровані книги.

129

Карпенко О. Духовний світ дитини : навчально-методичний посібник / Ореста Карпенко, Любов Загоруйко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 348 с.

 

   Навчально-методичний посібник висвітлює психолого-педагогічні засади духовно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку, його завдання, зміст, ефективні методи та прийоми відповідно до комплексної регіональної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Теми занять висвітлені згідно із плануванням освітньо-виховної діяльності, відповідають тематиці місяця і дня. Вміщені матеріали допоможуть вихователям у підготовці дітей старшого дошкільного віку до розв’язання складних життєвих ситуацій; робити моральний вибір, сформувати базові світоглядні уявлення про сенс життя, початкові норми моралі, поглибити знання про духовні символи України, ознайомити малят із Божими заповідями, виховати розуміння необхідності бути корисним іншим, усвідомлювати зв’язок людини з навколишнім світом, залишити добрий слід на землі.
   Посібник зорієнтований на працівників дошкільних навчальних закладів, студентів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, вболіває за духовність і мораль наших дітей та за майбутнє Української держави.

130

Чепіль М. «… яка молодь, таке й майбутнє народу». Іван Франко про освіту та виховання : монографія / Марія Чепіль, Роман Вишнівський. – Київ : Слово, 2016 . – 420 с.

 

   У монографії на основі широкої джерельної бази висвітлено основні напрями творчої діяльності Іван Франка у контексті культурно-освітнього поступу Галичини, виділено етапи в обґрунтуванні концепції національної школи; виокремлено провідні педагогічні ідеї та найважливіші цінності виховання особистості в літературно-педагогічній спадщині вченого, розкрито внесок І. Франка у розробку дидактичних ідей, обґрунтування ролі вчителя у навчально-виховному процесі; здійснено актуалізацію його педагогічних ідей і творчої спадщини для становлення й розвитку сучасної освіти України.
   Для дослідників у галузі історії педагогіки, теорії і методики виховання, студентів та аспірантів вищих педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами освіти та виховання національної свідомої молоді.

131

Карпенко О. Безпека життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / О. Карпенко, Л. Загоруйко. – Київ : Слово, 2016. – 192 с.

 

   Навчально-методичний посібник висвітлює психолого-педагогічні засади підготовки дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, формування уміння захистити себе від небезпеки, дитячого травматизму. Розроблені конспекти занять з розділів «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» відповідають лініям розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Теми занять висвітлені згідно з плануванням освітньо-виховної діяльності, відповідають тематиці місяця і дня. Вміщені матеріали допоможуть розширити знання про безпечні умови для життєдіяльності дитини, сформувати у неї уміння передбачати наслідки своїх вчинків, виробити навички практичних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.
   Посібник зорієнтований на працівників дошкільних навчальних закладів, студентів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями безпеки життєдіяльності дошкільнят та вироблення у них стереотипу безпечної поведінки.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks