Висловлюємо щиру подяку доктору педагогічних наук, професору кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка Людмилі Анатоліївні Кондрацькі за подаровані книги.

 

136

Кондрацька Л. А. Сучасний урок художньої культури / Л. А. Кондацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 134 с.

 

   У пропонованому методичному посібнику розглядається зміст сотеріологічної концепції художньої дидактики, її герменевтичної і смислової моделей, закономірності, принципи та педагогічні умови епістемологічної стратегії їх реалізації (в контексті адаптивної освітньої методології) у сучасній «школі на долоні». Охарактеризовано загальні вимоги до сучасного уроку художньої культури як уроку допитуваності художнього смислу
   Пропонується для студентів мистецько-педагогічних факультетів, а також вчителів мистецьких дисциплін і слухачів курсів підвищення кваліфікації у галузі знань «Мистецтво».

137

Кондрацька Л. А. Художня епістемологія : підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 334 с.

 

   В умовах сучасної трансформації художнього знання в культурно- епістемологічну подію стрімко зростає дослідницький інтерес до методології традиційних і новітніх мистецьких концепцій з метою проникнення у таїну «герменевтичного кола» художнього тексту або арт-проекту. Спробою задовільнити цей інтерес постає пропонований підручник. У ньому досліджується генеза епістемічного статусу художнього пізнання, методологічні аплікації сучасних стратегій інтерпретації у сфері мистецтва і арт-діяльності та критерії їх достовірності. Ці проблеми сутнісно зумовлюють визначення змісту і етапів становлення художньо-епістемологічної компетентності майбутньої творчої індивідуальності та технології її формування.
   Пропонується для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів, а також вчителів мистецьких дисциплін і слухачів курсів підвищення кваліфікації у галузі знань «Мистецтво».

138

Кондрацька Л. А. Музична антропологія. Практичне моделювання : підручник для магістрантів і студентів мистецько-педагогічних факультетів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 256 с.

 

   Пропонований підручник є результатом цілком самостійного дослідження проблеми сутності і стильової еволюції інтонуючої свідомості homo musicus (в контексті синергійної антропології). В пошуках відання «живої духовності» авторка послідовно відстоює основотвірні положення про: ієрофанічну сутність музики у сакральному просторі (Тема 1); стратегічну зумовленість традиційного й історичного типів homo musicus (Тема 2); феноменологію інтонуючої свідомості як знаково-символічної і синкретичної функції людської психіки, що реалізується на рівнях ейдетики музичного буття (Тема 3); індивідуальний образ молитви як чинник еволюції композиторської практики (Тема 4); музично-риторичну антиномічність як метафоричну лексику барокового композитора-проповідника (Тема 5); музичні диспозиції класицистів як картезіансько-кантіанські пошуки канону природної людини (Тема 6); суб’єктивно інтоновані рефлексування- творення буття «деміургом естетичних тіней» як вияв «антропологічного вистигання» композитора-романтика (Тема 7); «подорож» кафкіанського виробника-споживача музичним «задзеркаллям» авангардизму як спроба повернення до ритуалу (Тема 8). Пропонується для студентів музичних факультетів, а також вчителів музики і слухачів курсів підвищення кваліфікації у галузі знань «Музичне мистецтво».

139

Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник / За ред. О. П. Рудницької. – Київ : ЕксОб, 2000. – 208 с.

 

   У навчальному посібнику висвітлюється гуманістичний зміст української художньої культури. Розглядаються основні напрями розвитку національного мистецтва: архітектура, живопис, театр, музика, декоративно-ужиткове мистецтво. Окреслюються особливості пісенного і танцювального фольклору, української музики масових жанрів, професійного мистецтва діаспори. Подається аналіз художньої символіки українського православ’я.

   Для студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів мистецьких дисциплін і художньої культури, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, вчителів, учнів навчальних закладів різного типу.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks