Висловлюємо щиру подяку доценту кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка Надії Адамівні Васильківські за подаровані книги.

151 Методика викладання української мови : програма навчального курсу : за вимогами кредитно-модульної системи / Н. А. Васильківська, М. С. Вашуленко, О. Я. Савченко. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2008. – 48 с.
152

Васильківська Н. А. Ознайомлення молодших школярів із засобами зв’язності тексту: навчально-методичний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Горлиця, 2001. – 47 с.

 

     У посібнику викладено теоретичні основи методики формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту та подано конкретні методичні рекомендації для вчителів.
   Призначається для вчителів початкових класів, методистів, учнів педучилищ, студентів педінститутів. Посібник може бути використаний також учителями-словесниками і всіма, хто цікавиться питаннями розвитку зв’язаного мовлення школярів.

153

Вашуленко М. С. Підсумковий контроль знань з української мови : 3 клас / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 48 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для організації підсумкового контролю знань учнів на уроках української мови.

154

Вашуленко М. С. У світі рідного слова : зошит із розвитку мовлення : 3 клас / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для організації роботи на уроках розвитку мовлення.

156

Вашуленко М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови : контрольні роботи :  3 клас : частина 1 /  М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для перевірки мовних знань, мовленнєвих і правописних умінь учнів. Містить навчально-тренувальні та контрольні роботи.

155

Вашуленко М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови : тематичний тестовий контроль :  3 клас : частина 2 /  М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2016. – 56 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для перевірки мовних знань, мовленнєвих і правописних умінь учнів. Містить тестові завдання закритої і відкритої структури.

158

Вашуленко М. С. Робочий зошит з української мови : 3 клас : частина 1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – Київ : Освіта, 2014. – 64 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для організації роботи на уроках української мови та виконання домашніх завдань.

157

Вашуленко М. С. Робочий зошит з української мови : 3 клас : частина 2 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – Київ : Освіта, 2014. – 56 с.

 

   Зошит із друкованою основою призначений для організації роботи на уроках української мови та виконання домашніх завдань.

159

Васильківська Н. А. Елементи тексту в початковому курсі української мови : методичний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 148 с.

 

   У посібнику викладено теоретичні основи методики опрацювання елементів лінгвістики тексту у початкових класах та подано конкретні методичні рекомендації для вчителів.
   Для методистів, учителів початкових класів, студентів педагогічних вузів, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку зв’язного мовлення школярів.

161

Васильківська Н. А. Елементи тексту в початковому курсі української мови : методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 94 с.

 

   У посібнику викладено теоретичні основи методики опрацювання елементів лінгвістики тексту у початкових класах та подано конкретні методичні рекомендації для вчителів.
   Для методистів, учителів початкових класів, студентів педагогічних вузів, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку зв’язного мовлення школярів.

160

Вашуленко М. С. Навчання української мови в 3 класі : методичний посібник / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2011. – 173 с.

 

   У посібнику вміщено загальні методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення уроків української мови у 3 класі середніх загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, а також поурочні розробки за підручником М. С. Вашуленка та ін. «Українська мова» для 3 класу (у двох частинах).
   Для вчителів початкових класів, методистів початкового навчання, студентів педагогічних коледжів та університетів.

162 Вашуленко М. С. Українська мова : підручник для 3 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2015. – 192 с.
163

Вашуленко М. С. Навчання української мови в 3 класі : методичний посібник / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2014. – 256 с.

 

    У посібнику вміщено загальні методичні рекомендації щодо планування, організації та проведення уроків української мови в З класі середніх загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, а також поурочні розробки за підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської «Українська мова, 3 клас».
   Для вчителів початкових класів, методистів, студентів педагогічних коледжів та університетів.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks