Web of Science ResearcherID: I-7302-2018

poperestna

 

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Поперечна Г. Історичні мотиви творчості Лесі Українки / Г. Поперечна, А. Патра // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 164-169
 2. Морська Н. Методичні рекомендації до фахового вступного випробування на міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Аналітика суспільних процесів» : зі спеціальностей 033 «ФІЛОСОФІЯ» та 054 «СОЦІОЛОГІЯ» галузей знань 03 Гуманітарні науки та 05 Соціальні та поведінкові науки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Морська, Г. Поперечна, Г. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 44 с.
 3. Поперечна Г. А. Проблема відмінності українського та російського національних типів в українській філософській культурі ХІХ – ХХ ст. / Г. А. Поперечна // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 63-77
 4. Political and legal ideas in German classical philosophy / N. Morska, G. Poperechna, H. Petryshyn [et al.] // SYNESIS. – Petropolis : Univ Catolica Petropolis, 2023. – Vol. 15, issue 3. – P. 318-333 URL.: https://www.webofscience.com
 5. Transformation of the cultural development of the Ukrainian people in the context of military realities: philosophical reflections on dilemmas / Y. Filimonova-Zlatohurska, G. Poperechna, K. Nikolenko [et al.] // AMAZONIA INVESTIGA. - Florencia : Editorial Primmate, 2023. – Vol. 12, issue 63. – P. 224-232 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» спеціальності 033 «Філософія» / Уклад.: Н. Л. Морська, Л. М. Литвин, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 172 с.
 2. Поперечна Г. Національна свідомість як цінність і умова розвою нації / Г. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 182–186
 3. Legal transformations in the Ukrainian legal system under the influence of international law / N. Morska, G. Poperechna, I. Svitlak [et al.] // Cuestiones politicas. – 2022. – Vol. 40, Issue72. – P. 842–855. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000793713700052
 4. On war, uncertainty, and future: lessons learned from the eastern philosophy / T. Danylova, I. Kuźma, O. Sushyi [et al.] // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). – 2022. – Vol. 75, Issue 8, – P. 1914 –1919. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Поперечна Г. А. Духовно-академічна традиція про цінність філософського знання / Г. А. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 207–210.
 2. Поперечна Г. А.   Німецька класична філософія: навчально-методичний посібник / Г. А. Поперечна. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 70 с
 3. Кондратюк Л. Р. Філософія. Практикум : навчальний посібник. Ч. 1 / Л. Р. Кондратюк, Г. А. Поперечна, О. А. Розумович. – 2-ге вид, доп. і перер. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 250 с.
 4. Modernising Education: Unlearned Lessons from Frederick Taylor  / M. A. Shulga, G. A. Poperechna, L.R.Kondratiuk [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – № S2.  – P. 80–95.
 5. Lessons from the heart: revisiting the psychocardiological theories of aristotle in the 21st century / C. Tsagkaris, D. V. Moysidis, S. Storozhuk [et al] // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). – 2021. – Vol. 74, Issue 11 cz 1. – P. 2846–2849. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1.  Поперечна Г. А. Філософія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник / Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 40 с.
 2. Поперечна Г. Цінність освіти у філософії представників Київської духовної академії / Г. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 87-89.

2019 рік

 1. Поперечна Г. Базові цінності гуманного виховання в філософсько-педагогічній спадщині П. Д. Юркевича / Г. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 93–95.
 2. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 033 Філософія (аналітика суспільних процесів) / уклад. : Г. А. Поперечна, Н. Л. Морська. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
 

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Scientometry

We are on social networks