Web of Science ResearcherID: I-7285-2018

Prytoliuk

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Притолюк С. А. Історія російського агента в оповіданні Карла Еміля Францоза «Мартин Рубель» / С. А. Притолюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 100-103
 2. Притолюк С. Концептуальні виміри німецького магічного реалізму / С. А. Притолюк // Питання літературознавства. – Чернівці, 2023. – № 108 . – С. 112-128
 3. Педагогічна практика: Німецька мова : методичні рекомендації студентам 4 курсу факультету іноземних мов / М. С. Кебало, С. А. Притолюк, А. П. Катериняк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 84 с.
 4. Хорхота І. Проблематика творчості Герти Мюллер / І. Хорхота ; наук. кер. С. Притолюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 90-91
 5. Притолюк С. Роман «Незнищенна печать» Елізабет Ланґґессер в контексті німецького магічного реалізму / С. Притолюк // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 60-63
 6. Prytoliuk S. Gattungsspezifische Besonderheiten des Romans "Das unauslöschliche Siegel" von Elisabeth Langgässer / S. Prytoliuk // Германістика в транскультурній перспективі = Germanistik in transkultureller Perspektive : матеріали XXX Міжнар. наук-практ. конференції Асоціації українських германістів (29-30 Bepecня 2023 p.). – Львів : ПАІС, 2023. – С. 124-126.
 7.  Притолюк С. А. SPASS AM LESEN : навчально-методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з німецької мови як другої іноземної / С. А. Притолюк, М. С. Кебало, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 46 с.

2022 рік

 1. Притолюк С. А. Елізабет Лаґґессер – забута постать німецької літератури / С. А. Притолюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 55–58.
 2. Притолюк С. А. Навчально-методичні рекомендації з практичної граматики німецької мови / Уклад. С. А. Притолюк, – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 44 с.
 3. Притолюк С. А. Німецький магічний реалізм як вияв „внутрішньої еміграції”: до проблеми когерентності понять / С. А. Притолюк // Питання літературознавства . – Чернівці : ЧНУ, 2022. – Вип. 105. – С. 172-193.

2021 рік

 1. Притолюк С. Концептуалізація поняття «магічний реалізм» в німецькій літературі / С. Притолюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : КОД, 2021. – Вип. 193. – С. 252-259.
 2. Prytoliuk S. DIE KONZEPTION DER HAUPTFIGUR IN DER ERZÄHLUNG «JUDITH TRACHTENBERG“ VON KARL EMIL FRANZOS / S. Prytoliuk // Германістика і виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація = Germanistik und Herausforderungen der Zeit: Interdisziplinarität, Internationalisierung und Digitalisierung : Матеріали XXVIll Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (24-25 вересня 2021 р.). – Львів : ПАІС, 2021. – С. 169-171.
 3. Stichpunkte zur deutschen Literatur der Aufklärung=Ключові аспекти німецької літератури доби Просвітництва : навчально-методичний посібник / уклад. : С. А. Притолюк, М. С. Кебало. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 72 с.

2020 рік

 1. Притолюк С. А. Типологічні особливості українського роману виховання / С. А. Притолюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  С. 195-198.

2019 рік

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Scientometry

We are on social networks