Web of Science Researcher

Zadorozhna Iryna

Кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Потюк І. Є. Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати / І.Є. Потюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія »: Сер. Філологія. – Острог : НаУОА, 2021. – Вип. 11(79). – С. 219– 221
  2. Потюк І. Є. Digital Technology in Education : методичні рекомендації для студентів факультету іноземних мов / І. Є. Потюк. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 60 с.

2020 рік

Потюк І. Є. Цифрова компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця / І. Є. Потюк // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. Тернопіль, 2020. С. 25–27.

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Scientometry

We are on social networks