I-7581-2018

Adamska

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Radchuk H. Features of authenticity development in future psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 3. – P. 213–223.
  3. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system / Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9–17.
  4. Адамська З. М. Cоціально-психологічний тренінг як фасилітативне середовище для розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога / З. М. Адамська // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 17–21 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ,

    P. 213-223Vol 11, No 3 (2019):