I-7949-2-18

Barna I M

 Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Барна І. М. Глобальні кліматичні зміни в контексті впливу на стійкість атмосфери / І. М. Барна // Experience of the past, practice of the future‖ : proceedings of XXXХVIII Internationalscientific conference (New York, april 6, 2019). – Morrisville, 2019. – P. 75–81.
  2. Барна І. М. Екологічна практика на виробництві як складова підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Екологія» / І. М. Барна // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 15–17.
  3. Барна І. М. ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки / І. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 217225.