corp

Кандидат біологічних наук
Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 
Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій)
2019 рік
  1. Волошин О. С. Фізіологія людини і тварин : лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. С. Волошин, І. Б. Чень. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 176 с.
  2. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
  3. Волошин О. С. Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження в осіб з різним рівнем індексу Руф’є / О. С. Волошин // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир : Полісся, 2019. – С. 217–219.
  4. Волошин О. С. Підготовка майбутніх учителів біології у контексті модернізації змісту освіти / О. С. Волошин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 99–101.
  5. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень : науково-практичиний журнал. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–33.
  6. Волошин О. С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин [та ін.] // Strategy of quality in industry and education : XV International conference (Varna, Bulgaria, 3-6 June 2019). – Varna, 2019.  С. 263266.
  7. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 344–347.