I-7527-2018

Vunutcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Винничук О. Т. Понятійні характеристики професійного розвитку керівника закладу середньої освіти / О. Т.Винничук / Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.) – Черкаси, 2019. – С. 43–44.