I-7353-2018

corp

Кандидат економічних наук, доцент

Завідувач кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 
 
 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2019 рік
  1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / Григорук А. А., Литвин Л. М. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019. – 412 с.