I-7601-2018

Gruc width=

 

Кандидат педагогічних наук
Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія    (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік