J-2602-2018

KucaL

Кандидат філологічних наук

Викладач кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для спеціальності "Початкова освіта") / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 72 с.
  2. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності «Дошкільна освіта») / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
  3. Куца Л. П. Дитяча література : навчально-методичний посібник / Л. П. Куца. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 60 с.
  4. Куца Л. П. Осяяння як етап художнього творення «нової реальності» (на матеріалі оповідання Євгена Гуцала «олень август») / Л. П. Куца, О. П. Куца // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 28. – С. 139154.
  5. Куца Л. П. Дітей навчає те, що їх оточує : методичні рекомендації щодо роботи з батьками / Л. П. Куца // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 12. – С. 12–19.