AAB-4545-2020

 

Кандидат історічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sciense

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Костюк Л. В. Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник.  Київ, 2019. Вип. 145(1). С. 7174.
  2. Костюк Л. В. Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник. – Київ, 2019. Вип. 143(1). С. 5459.
  3. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи). Ч. 1. / розроб. Л. Костюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 164 с.
  4. Костюк Л. В. Обряд “зальотів” (сватання) на Південній Волині кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VII Міжнародної практичної інтернет-конференції (6–7 червня 2019 р. Дніпро). – Дніпро, 2019.  С. 839–843.
  5. Костюк Л. В. Обряд “вінчання” на Галицькому Поділлі кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VI Міжнародної практичної інтернет-конференції (4–5 квітня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро, 2019.  С. 545–551.