F-4210-2016

Lewtyk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Лещук Г. В. Основи професійної комунікації : навчально-методичний посібник / Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 58 с.
  2. Лещук Г. В. Теоретико-прикладні аспекти планування та реалізації громадських проектів / Г. В. Лещук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2019. – Вип. 24, ч. 2. – С. 109–114.
  3. Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість / Г. В. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). – C. 98–101.