I-7167-2018

potaptcyk

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга, О. І. Потапчук, В. І. Рак,  Б. В. Струганець.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
  3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
  4. Потапчук О. І. Сучасні інформаційні технології : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / Потапчук О. І. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 117 с.
  5. Mathematical Modeling of Energy-Efficient Active Ventilation Modes of Granary / Lutsyk I., FrankoY., Rak V., Lutsyk I., Leshchii R., Potapchuk O. // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). – Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019.  Part Namber: CFP19S92-PRT. – С. 105–108
  6. Потапчук О. Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти / О. Потапчук // Молодь  і ринок. – Дрогобич, 2019.  № 2 (169), лютий. – С. 59–63