C-6798-2018

Peluhata

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Палихата Е. Я. Методика навчання української мови. Практикум : навчально-методичний посібник / Е. Я. Палихата. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 164 с.