F-3895-2019

Pryshljak

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Пришляк О. Ю. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Міжкультурна компетентність та міжкультурна комунікація» : навчальний посібник для студентів та викладачів закладів вищої освіти / О. Ю. Пришляк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 146 с.
  2. Пришляк О. Ю. Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / Пришляк О. Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : зб. наук. пр. – Мукачево, 2019. – Вип. 1 (9). – С. 103107.
  3. Пришляк О. Ю. Проблема визначення сутності полікультурної компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 2019.  № 1 (324), ч. 2,. – C. 102–111.
  4. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. - 2019. Вип. 8. – С. 185–200.