F-7586-2018

radchuk

Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Радчук Г. К. Проблема розвитку стресостійкості у військовослужбовців / Радчук Г. К. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 440443
  2. Адамська З. М. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  3. Radchuk H. Features of Authenticity Development in Future Psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019. – Volume 11. Issue 3. – P. 213-223
  4. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system/ Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення:Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9 – 17