I-8488-2018

 

Кандидат географічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Рудакевич І. Р. Модернізація систем електротранспорту в Україні як елемент сталого розвитку міст / І. Р. Рудакевич // Міждисциплінарні інтеграційні процесиу системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 7–8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 129–132.
  2. Rudakevych I. Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy / I. Rudakevych, S. Sitek, A. Soczowka // European spatial research and policy. – Łódż, 2019.  № 26 (1).  S. 61–80.
  3. Рудакевич І. Р. Напрями використання туристично-ресурсного потенціалу Тернопільського району / I. Р. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль, 2019. – №2. – С. 72-78.