I-6846-2018

Soroka

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студентів педагогічних закладів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Бочар, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 76с.
  2. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
  3. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації / І. В. Бочар, І. Й. Гевко, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, Б. В. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 76 с.
  4. Сорока Т. П. Основи проектування і моделювання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 88 с.
  5. Сорока Т. П. Проектно-технологічна діяльність майбутніх учителів трудового навчання та технологій : методичні рекомендації / Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 104 с.
  6. Туранов Ю. О. Педагогічні практики студентів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.
  7. Сорока Т. П. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення дисципліни «основи проектування і моделювання» /  Сорока Т. П., Сопіга В. Б. // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Вид-во Черкас. нац. ун-т, 2019. – Вип. 24. – С. 133137.
  8. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.