I-7801-2018

Smolak

 

Доктор мистецтвознавства

Професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Смоляк О. Символіка води у поезіях Ярослава Павуляка / О. Смоляк // Літературний Тернопіль. – Київ, 2019. – № 1. – С. 130–137.
  2. Смоляк О. Чорний понеділок : оповідання / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.
  3. Смоляк П. Лесь Курбас у театрознавчих дослідженнях Петра Медведика / П. Смоляк., O. Смоляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Київ, 2019.  № 1.  С. 402–407.
  4. Смоляк П. О. Ethnographic Boundaries of Western Рodillya : history of formation and ethnic identity / П. О. Смоляк, О. С. Смоляк // Astra Salvensis – review of history and culture, year VII. – Salva, 2019. – № 13. – P. 45–59.