І-7901-2018

Stecko

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Стецько Н. П. Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт / Н. П. Стецько, Л. О. Бицюра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 189-197.
  2. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84-89.
  3. Стецько Н. П. Особливості проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів спеціальності «екологія» у ТНПУ ім. В. Гнатюка / Н. П. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 17-20.