I-7405-2018

Stelmashuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Стельмащук З. М. Удосконалення професійної діяльності вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах сільської школим / З. Н. Стельмащук //  Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 121–123.