I-7859-2018

turtcun

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
Турчин А. І. Deutsch fur Masterstudenten : навчальний посібник для студентів магістратури непрофільних спеціальностей заочної форми навчання / А. І. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 134 с.