Викладач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання

 

Персональні веб–ресурси:

GoogleАкадемія

ORCID

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  2. Тютюнник І. Мотиви української народної вибійки у художньому просторі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / І. Тютюнник // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : зб. наук. праць. Кн. 2 / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відпов. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – С. 418–421.