I-8128-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з німецької мови для студентів географічного факультету / уклад. : Л. Є. Нагорнюк, І. О. Цар. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.  67 с.
  2. Цар І. О. Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей / І. О. Цар, Л. Є. Нагорнюк // Молодий вчений. Херсон, 2019. №4 (68) квітень. С. 284288