I-7350-2018

Tsarukl

Доктор географічних наук, професор

Завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

 1. Царик Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" та його місце в регіональній туристсько рекреаційній системі заповідного і рекреаційного природокористування Тернопільщини / Л. Царик, П. Царик, С. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Stuttgart ; Germany, 2019. – P. 805–817.
 2. Царик Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 3.  Царик П. Л. Про організацію території та рекреаційне використання Білокриницького дендрологічного парку / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 44–49.
 4. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019.  № 1.  С. 198-211.
 5. Чернюк Г. В. Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області / Г. В. Чернюк, Л. П. Царик, В. Логінов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 211216.
 6. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. – Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32-37.
 7. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII interna-tional scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 8. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 9. Царик Л. П. Роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації стратегічгих завдань розвитку екологічної освіти і науки (до 25 річниці відкриття спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 5–10.
 10. Царик Л. Село Базар : краєзнавчо-географічний нарис / Л. Царик, В. Царик //  Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп. – №2. – 2019. – С. 49–54.
 11. Царик Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду / Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 163–172.
 12. Toxic environment diminishes the oxidative stress response in the bivalve mollusks / L. Gnatyshyna, V. Khoma, N. Mishchuk [et al.] // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). – Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. – P. 33.