Tcip

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Чіп Р. С. Особливості становлення гендерної ідентичності старших підлітків у суб’єктному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Сер. Психологічні науки. – Вип. 2, т. 2. – Херсон, 2019. С. 93–98.
  3. Чіп Р . С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. . Психологія. (подано до друку)
  4.  Чіп Р. С. Особливості становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості : суб’єктний вимір / Р. С. Чіп //Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – С. 273–275.
  5. Чіп Р. С. Вплив підліткової субкультури на становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості / Р. С. Чіп // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 26-27 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 34–37.
  6. Чіп Р. С. Особистісне зростання як чинник становлення ґендерної ідентичності у підлітковому віці / Р. С. Чіп // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 31 травня-1 червня, 2019 р. – Київ, 2019. – С. 152–155.