stcyr

Асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

Керівник танцювального ансамблю «Веснянка»

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Щур Л. Б. Структурно-функціональна модель діяльності ансамблю-лабораторії етнохореографії Західного Поділля /  Л. Б Щур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2019. – Вип. 40, n. 1. – С. 148-156.
  2. Щур Л. Відкриття Малих Олімпійських ігор : олімпійське свято / Л. Щур // Здоров'я та фізична культура. – 2019. – № 2. – С. 40–42.