I-7011-2018

Jankovutc

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Біницька К. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні / К. Біницька, О. Янкович // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – C. 9–16.
  2. Янкович О. І. Підготовка майбутніх учителів початкових шкіл у Фінляндії та Сінгапурі / Янкович О. І. // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – C. 109–121.
  3. Yankovych O. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren / O. Yankovych, K. Binytska // Людинознавчі студії. Сер. Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 8 (40). – С. 43–56.
  4. Yankovych O. Preparation of teachers in ukraine՚s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education / O. Yankovych, V. Prymakova // Людинознавчі студії. Сер. Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 9 (41). – С. 77–87.
  5. Янкович О. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України / О. Янкович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль,  2019. – № 1. – С. 29–36.