«Я маю в світі горде право – Сама собою завжди буть…»
(85 років від дня народження української поетеси Ліни Костенко)

Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться –
у мене жодних претензій нема
до Долі — моєї обраниці.
(Ліна Костенко)

13

  Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р. у м. Ржищеві на Київщині в родині вчителів.
1936 р. родина переїхала до Києва, де Ліна закінчила школу на Куренівці і ще школяркою почала відвідувати літературну студію при журналі "Дніпро", який редагував Андрій Малишко.
  У 1946 р. опубліковані перші вірші Ліни. Дівчина поступила в Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, але залишила його і поїхала навчатися в Московський літературний інститут ім. М. Горького, який закінчила 1956 р., а вже наступного року вийшла перша книжка її поезій "Проміння землі". Друга збірка "Вітрила" була опублікована у 1958 р., згодом – збірка "Мандрівки серця" у 1961 р. А у 1962 р. збірка "Зоряний інтеграл" була розсипана ідеологічною цензурою і світу не побачила. Потім поетичному слову Ліни Костенко було оголошено заборону, її твори не виходили окремими виданнями до 1977 р. Твори й навіть саме ім'я авторки зникли зі сторінок періодики. Поетеса писала "в шухляду". Це тоді були написані й "Берестечко", і "Маруся Чурай", і вірші, що склали книжки "Над берегами вічної ріки" та "Неповторність". 1969 р. Осип Зенкевич видав у діаспорі велику збірку "Поезії", до якої ввійшло все краще, створене на той час поетесою, зокрема поезії, які поширювалися у "самвидаві" через заборону комуністичною цензурою. Ще одна збірка "Княжа гора" була розсипана у 1972 р., що не було дивним, адже звучання поезій збірки було настільки сміливим для того часу, що не можна навіть уявити, що ці твори могли бути надрукованими. 1977 р. надрукована збірка Ліни Костенко "Над берегами вічної ріки", через два роки роман у віршах "Маруся Чурай", а у 1980 р. – збірка "Неповторність". 1987 р. вийшла збірка "Сад нетанучих скульптур". За роман у віршах "Маруся Чурай" та збірку "Неповторність" поетеса отримала Державну премію України імені Т. Г. Шевченка. Збірка "Вибране" побачила світ 1989 р. За книжку "Інкрустації", видану італійською мовою, Ліні Костенко 1994 р. присуджено премію Франческа Петрарки. 1998 р. у Торонто Світовий конгрес українців нагородив Ліну Костенко найвищою своєю відзнакою – медаллю Святого Володимира. У 1999 р. був написаний історичний роман у віршах "Берестечко" і окремою брошурою видана лекція "Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала". 2000 р. Ліна Костенко стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги.
  Ліна Костенко – одна з тих, хто не втратив людської гідності в часи випробувань, і її шістнадцятирічне мовчання не виглядало як слабкість чи компроміс з владою, бо свою позицію поетеса завжди виражала прямо і відкрито.
  Поезії Ліни Костенко – неперевершеного митця слова – незвичайні, прекрасні, художньо довершені. «Це – як висловився Володимир Базилевський, – більше ніж поезія – тут наша історія і філософія, наш спосіб думання, героїка. Тут минуле й сучасне, просвічене рентгеном мислі…»

Бібліографічний огляд літератури

Костенко, Л.  Мадонна перехресть / Ліна Костенко ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 2012. – 110 с.

  До цієї книги увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років, тобто вся високовольна лінія духу поета, сформована протягом десятиліть. Це книжка дуже особиста: вона присвячена коханій доньці – Оксані. Збірка поєднує простір особистісного, гранично відвертого й навіть родинно-інтимного (передовсім через використання у ній світлин із родинного альбому).

У наших лісах блукають вже інші люди.
Вони нас не знають. Це будуть вже їхні ліси.
Життя непоправне. Його фінали й прелюди
впадають невпинно у інші долі й часи.

Костенко, Л.  Річка Геракліта / Ліна Костенко ; упоряд. та передм. О. Пахльовської ; худож. С. Якутович ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 2011. – 288 с.

  Увазі читачів пропонуються вже раніше друковані та нові поезій Ліни Костенко. Цикли природи та людського буття тут зв’язані в єдине ціле, циклічний міфологічний час та лінійний час християнства перетинаються між собою. Вірші-осяяння, вірші-попередження, вірші-реквієми і вірші, де тріумфує неприборкана стихія людських почуттів, створюють цілісну симфонічну “поему” філософського осягнення Часу.

Костенко, Л. В.  Берестечко : історичний роман / Л. В. Костенко ; авт. післямови: І. Дзюба, В. Панченко. – К. : Либідь, 2010. – 232 с.

   У своєму виданні поетеса наводить свідчення про одну з найбільших трагедій української історії – битву під Берестечком. Роман у віршах творився на різних етапах протистояння України та її боротьби за незалежність – від середини 1960-х до кінця 1990-х. ХХ століття. Перемога над поразкою – основний філософський і психологічний код цього твору.
   Ця книга з необхідності бути написаною переросла для автора в необхідність бути опублікованою.

Костенко, Л.  Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – Вид. 3-тє. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).

  За жанровою стилістикою «Записки українського самашедшого» – насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики.
  Це перший опублікований прозовий роман видатної української поетеси.

Ліна Костенко : навчальний посібник-хрестоматія / ідея, упоряд., інтерпретація творів Г. Клочека. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – 320 с. – (Рідне слово в рідній школі).

  У навчальному посібнику читач може ознайомитися з біографією поетеси, з її вибраними творами, в тому числі й знаменитим романом у віршах "Маруся Чурай", а також – з її інтерпретаціями, здійсненими відомим літературознавцем, академіком АН Вищої школи України Григорієм Клочеком.
  Цей посібник задовольнить інтереси вчителів-словесників, студенів-філологів, зрештою всіх, хто любить поетичне слово і прагне розвинути свою літературну освіченість.

Костенко, Л. В.  Маруся Чурай : історичний роман у віршах : для ст. шк. віку / Л. В. Костенко. – К. : Веселка, 1990. – 159 с.

  Роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» є видатним явищем в українській художньо-історичній романістиці. У ньому зображено не тільки особисте життя героїні, а й соціально-політичні перипетії суспільного життя України XVII ст., очевидцем яких є легендарна Марія Чурай. Роман виховує в читача почуття любові до свого народу. В ньому втілено болі і страждання всього суспільства. Образ Марусі Чурай виступає в єдності з образом України.

Буває часом сліпну від краси,
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє, все зветься Україна.

Костенко, Л. В.  Сад нетанучих скульптур : вірші, поема-балада, драматичні поеми / Л. В. Костенко. – К. : Рад. письменник, 1987. – 207 с.

  Ця збірка є одним з небагатьох примірників поезії Л. Костенко 1987 року. До неї входять твори, які не увійшли до її нової книги "Річка Геракліта" 2011 р. Поема-балада "Скіфська одіссея", драматична поема "Сніг у Флоренції", драматична поема "Дума про братів неазовських" та ін.  

Ліна Костенко : [життєвий і творчий шлях] // Історія української літератури. ХХ – поч. ХХІ ст. : у 3 т. : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Кузьменко, О. О. Грачковська, М. В. Кузьменко, Л. О. Бондар ; за ред. В. І Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т. 2. – С. 52–64. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці ст.

  У посібнику подано матеріал про діяльність і творчу спадщину відомої української поетеси Ліни Костенко.
  Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, учителів, усіх, хто прагне глибше осягнути надбання української літератури другої половини ХХ ст.

Брюховецький, В. С.  Ліна Костенко : нарис творчості / В. С. Брюховецький. – К. : Дніпро, 1990. – 262 с. – (Літературний портрет).

  Нарис присвячено становленню і еволюції яскраво самобутнього таланту Ліни Костенко, видатного майстра слова. В її багатогранній творчості трансформувалися кращі традиції українського фольклору і класичної літератури.

І в епіцентрі логіки і стресу,
Де все змішалось – рідне і чуже,
Цінує розум вигуки прогресу,
Душа скарби прадавні стереже.

Тарнашинська, Л.  Художній час як категорія індивідуального "Я": творчість Ліни Костенко / Людмила Тарнашинська // Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : історико-літературний та поетикальний аспекти : [монографія] / Л. Тарнашинська ; наук. ред. М. Г. Жулинський. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 25–58.

  У монорафії досліджуються поетикальний та історико-літературний аспекти української шістдесятниці Ліни Костенко.
  На підставі мікро- й макроаналізу художніх текстів Л. Костенко досліджено модель часопросторової картини художнього світу поетеси.
  Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів, широке коло тих, кого цікавить історія та проблематика українського шістдесятництва.

Краснова, Л.  Поезія Ліни Костенко : посібник для вчителів / Людмила Краснова ; ред. І. Невмержицька. – Дрогобич : Коло, 2001. – 200 с. – (Фахові дисципліни. Теорія літератури).

  У навчальному посібнику подано інформацію про життєвий і творчий шлях поетеси, про її громадянську позицію, про своєрідність її творчого методу.
  Видання буде корисним для вчителів-словесників, а також учнів-старшокласників.

Поліщук, Я.  Патетика і провокація : [роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшого"] / Ярослав Поліщук // РЕвізії пам'яті : літературна критика Я. Поліщук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – С. 99–117. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" ; № 62).

  У книзі висвітлено значення публіцистичного роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» для читача. Здійснено поглиблений аналіз природи художньо-образного мислення Л. Костенко у контексті її духовних осягнень людського буття. Досліджено своєрідність світовідчуття, світопереживання та світомислення поетеси у симбіозі філософської глибини поетичних візій з оригінальністю образного простору.
  Рекомендовано професійним словесникам, студентам і учням, а також усім, хто цікавиться сьогоденною художньою творчістю.

Огляд підготувала Папай М. Л.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks