«Видатний дослідник Кременеччини»
(до 80-річчя від д/н Г. І Чернихівського – літературознавця, краєзнавця, заслуженого працівника культури України).

   фотоГаврило Іванович Чернихівський – краєзнавець, історик, літературознавець, поет, редактор, журналіст. Понад сорок років займався вивченням минулого Кременеччини – землі, багатої на відомі історичні постаті, науковців, діячів літератури, мистецтва, культури. Повернув рідному народові десятки імен, життя й творчість яких тісно пов’язані з цим благодатним краєм.

    Народився Гаврило Іванович Чернихівський 28 вересня 1936 року в с. Плесківцях, нині Зборівського району на Тернопіллі. Початкову освіту здобув у рідному селі, а далі продовжив навчання в Чернихівській семирічці та Обаринецькій десятирічці. Після закінчення школи Г. Чернихівський вступив на історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, де активно займався науковою роботою, брав участь у студентських конференціях. Саме в цей час формувалися підвалини зацікавлень майбутнього краєзнавця.
   Здобувши освіту, з 1958 року працював учителем історії в Доброводівській та Горинській середніх школах, Кременецькому краєзнавчому музеї. З 1963 по 1969 роки – викладачем історії в Кременецькому педагогічному інституті. Саме тоді зацікавився творчістю «українського Герцена» – М. Драгоманова, що послужило темою для написання дисертації «Вклад М. П. Драгоманова у вивчення історії українського народу», але захистити її він не зміг через заідеологізованість тогочасної науки. У серпні 1969 року Г. Чернихівський повернувся в Кременецький музей. Він активно зайнявся пошуком матеріалів про стародавню історію Кременеччини. Серед знахідок дослідника – унікальне видання «Малого Кобзаря» Тараса Шевченка (Кременець, 1922), листи Єжи Єнджеєвича до Макара Середюка, поетична спадщина Юхима Ваврового-Виливчука, прозаїка-казкаря Сергія Даушкова.
   В роки незалежності письменник створив дві експозиції літературно-меморіальних музеїв: Уласові Самчуку в с. Тилявка та Олександрові Неприцькому-Грановсьому у с. Великі Бережці.
   Гаврило Чернихівський – член НСПУ, член редколегій багатьох популярних і престижних видань і товариств, зокрема товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, Наукового товариства імені Т Шевченка, почесний громадянин м. Кременець, що на Тернопільщині.
   Гаврило Іванович був також чудовим композитором – написав музику до 20-ти творів на власні слова та на вірші М. Рильського, М. Хоросницької, З. Кучерявої, Л. Тараненко, Є. Плужника, М. Луківа.
   З його ініціативи у Кременці встановлено 32 меморіальні дошки видатним діячам минулого, перейменовано 56 вулиць.
   Діяльність Гаврила Чернихівського відзначено багатьма престижними нагородами і преміями, як-от: Захисник Вітчизни (2002), 60 років Перемоги у Другій світовій війні (2005), Лідер України (2004), преміями імені професора В. Антоновича в галузі краєзнавства й охорони пам’яток історії і культури (1997), братів Богдана і Левка Лепких у галузі літератури і мистецтва (2001–2002), Міжнародною премією родини Воляників-Швабінських при Фундації УВУ (Нью-Йорк, 2004).
   Творчий доробок Гаврила Чернихівського вражає: він написав понад тисячу популярних статей з питань літературо-, крає-, та музеєзнавства у різних засобах масової інформації, видрукував десятки книжок, автор кількох сотень віршів, наукових праць, був учасником численних міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і поза її межами.

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Гаврило Чернихівський : [коротка біографічна довідка : біобібліографічні нариси про Оксану Лятуринську і Уласа Самчука] // Літературне Тернопілля 1984–2007 рр. : антологія / редкол. : Б. Бастюк, О. Герман, Р. Гром'як [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2007. – С. 627 – 635.

 

   У нарисі представлено короткі біографічні дані, життєвий шлях і творчий доробок Гаврила Івановича Чернихівського – одного з літераторів Тернопілля від часу заснування обласної організації Національної Спілки письменників України.

027

   Гаврило Чернихівський: життєписно-бібліографічна студія / уклад. М. Друневич. – Тернопіль : [б. в.], 2001. – 76 с.


   Видання є бібліографічним покажчиком опублікованих праць Гаврила Чернихівського.
   Г. Чернихівський друкувався під псевдонімами та криптонімами Іван Волинський, І. Волинський, І. Гавриленко, І. Гаврилюк, І. Григоренко, Роман Рой-Чарський, Г. Чехівський, І. І., Г. Ч., Ч. Г. та ін. Користування бібліографією полегшить іменний покажчик, перелік періодичних видань.
   Покажчик стане у пригоді науковцям, вчителям, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією, культурою, літературним процесом та духовним, релігійним життям Кременеччини.

3

   Чернихівський Гаврило Іванович : [біобібліографічні відомості] // Сподвижники поля духовного. Лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені Братів Богдана та Левка Лепких / М. М. Ониськів, В. Б. Уніят. – Вид. 2-ге, допов. та уточн. – Тернопіль : Терно-граф», 2014. – С. 101 – 102.


   Нарис репрезентує біографічні відомості і творчий шлях Г. Чернихівського, як одного із володарів поважної громадської літературно-мистецької відзнаки, яку заснував у 1991 році журнал «Тернопіль» і якою увінчано майже сотню представників творчої інтелігенції з України та світу.
   Довідник буде корисним для школярів і студентів, краєзнавців та вчителів, усіх, хто цікавиться розвоєм рідного слова, музики й пісні.

4

   Чернихівський, Г. І.  Серця клич ...: вибрані поезії / Г. І. Чернихівський. – Крем'янець : Папірус, 1996. – 114 с.

 

   Книга поезій відомого краєзнавця і літературознавця Гаврила Чернихівського складається із трьох розділів: Отчий дім, На дні мого серця, Посвяти.
   У віршах оспівані Матір-Вітчизна, отчий край, рідне село. Значна частина збірки – твори про най потаємніше, про кохання.
   Крім поезії, видрукувано ряд пісень на слова Євгена Плужника, Марії Хоросницької, Зої Кучерявої, на авторські тексти, а також твори, покладені на музику іншими композиторами.

5

   Чернихівський, Г. І.  Портрети пером : статті, есе, рецензії Кн.. 1. / Г. І. Чернихівський. – Кременець ; Тернопіль : Папірус, 2001. – 307 с.

 

   У книзі відомого дослідника-краєзнавця змальовано 31 портрет популярних письменників, учених, громадсько-політичних та релігійних діячів Кременеччини. Вона складається із двох частин.
   До першої ввійшли статті, есе, рецензії про письменників – вихідців краю, серед яких видатні постаті: Улас Самчук, Оксана Лятуринська, Олександр Неприцький-Грановський, майстри слова 70–90-х років: Борис Харчук, Іван Гнатюк, Галина Гордасевич.
   Друга частина присвячена вченим, громадсько-політичним, релігійним діячам. Серед них виокремлюються: Борис Козубський, Роман Бжеський, Семен Жук, Олег Штуль-Жданович, Юрій Пундик, Степан Генсірук, Ігор Юхновський.
   Видання стане у пригоді науковцям, викладачам вузів і технікумів, учителям ЗОШ, студентам, усім, хто хоче пізнати ті особистості, діяльність яких пов'язана із довготривалою боротьбою за незалежну, соборну Україну..

6

   Чернихівський, Г. І.  Портрети пером : статті, есеї, рецензії. Кн. 2 / Г. І. Чернихівський, О. Г. Легкун. – Кременець ; Тернопіль : Малий Видав. Дім, 2003. – 324 с.

 

   У книзі змальовано 24 портрети популярних письменників, учених, громадсько-політичних, музичних та релігійних діячів, фольклористів, доля яких пов'язана із Кременеччиною. Це Михайло Драгоманов, Улас Самчук, Оксана Лятуринська, Олександр Неприцький-Грановський, Іван Савич, Георгій Петрук-Попик, Григорій Радошівський, Анатолій Котович, Андрій Кушніренко, Мирослава Попілевич, Олександр Гринько, родина Свідерських та ін.
   Нариси про музичних діячів та фольклористів краю написані Оксаною Легкун.
   Книга має вагому бібліографію, багатоілюстрована. Вона стане у пригоді науковцям, викладачам вузів, технікумів, учителям ЗОШ, студентам, усім, хто хоче пізнати ті особистості, життя і діяльність яких пов'язані із боротьбою за незалежність України.

 

7

   Чернихівський, Г. І.  Портрети пером : статті, публікації, спогади, рецензії. Кн. 3 / Г. І. Чернихівський. – Кременець ; Тернопіль : Папірус, 2008. – 314 с.

 

   У книзі, яка завершує трилогію, змальовано 14 портретів письменників, митців, учених, громадсько-політичних та релігійних діячів, повязаних із Кременеччиною. Це Улас Самчук, Оксана Лятуринська, Олександр Неприцький-Грановський, Іван Гнатюк, Галина Гордасевич, Ігор Герета та ін.
   Значне місце відведено публікаціям. Вперше видрукувано щоденник О. Неприцького-Грановського за 1910–1913 рр., інтерв'ю Яра Славутича із професором О. Грановським, документи про участь професора Василя Біднова у громадському та релігійному житті Кременця початку 20-х років ХХ ст. Вперше публікується листування О. Лятуринської і О. Неприцького-Грановського. Подані рецензії на книги Антоніни Листопад, Людмили Майдіної, Галини Гордасевич.

2

   Чернихівський, Г. І.  Олександр Неприцький-Грановський : життя і творчість : [монографія] / Г. І. Чернихівський. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 417 с. : іл..

 

   Ця книга – перше монографічне дослідження про видатного вченого, поета, громадсько-політичного діяча. Уродженець волинського села Великі Бережці, що на Креч'янеччнні, 64 роки прожив у США, став першим з українців професором американського університету. Все життя боровся за визволення українського народу з-під чужоземного панування за створення суверенної Української держави.
   У монографії подано огляд джерел і літератури, висвітлюється життєвий і творчий шлях, літературио-мистецька спадщина, наукова діяльність, участь Олександра Непрниького-Грановського у громадсько-політичному житті США та діаспори. Книга ілюстрована 50 світлинами.

15

   Чернихівський, Г. І.  Улас Самчук: сторінки біографії : монографія / Г. І. Чернихівський. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 245 с. : іл.

 

   Монографія «Улас Самчук: сторінки біографії» – перше синтетичне дослідження життєпису видатного прозаїка XX ст., редактора, видавця, публіциста, громадсько-політичного діяча. Уродженець славнозвісного Дерманя на Волині майже 60 літ жив в еміграції, останні 39 – у Торонто (Канада).
   У пропонованій праці висвітлюється його життя на тлі епохи, в якій він жив і творив.
   Книга ілюстрована багатьма світлинами. Подана велика бібліографія, яка має понад шістсот позицій.
   Дослідження слугуватиме літературознавцям. учителям, студентам, учням, усім, хто цікавиться біографією визначного діяча української культури ХХ століття.

9

   Чернихівський, Г. І.  Оксана Лятуринська / Г. І. Чернихівський, В. І. Чернихівська. – Кременець ; Тернопіль, 2002. – 289 с. : іл..

 

   Монографія "Оксана Лятуринська. Життя і творчість" – перше багатопланове дослідження про видатну українську письменницю, скульптора, графіка, писанкарку. Уродженка волинського хутора Ліс, що на Кременеччині, майже 50 літ жила в еміграції, останні двадцять в м. Міннеаполіс (США).
   Українська критика ставить поетесу на друге місце після Лесі Українки. І це справедливо, адже вона написала прекрасні поетичні та прозові твори, які вважаються своєрідним еталоном. Неперевершений слід залишила й на ниві мистецтва.
    У пропонованій праці подано огляд джерел та літератури, висвітлюється життєвий і творчий шлях письменниці, її багата й різноманітна літературно-мистецька спадщина.
   Книга ілюстрована світлинами. Подані бібліографія та іменний покажчик. Монографія слугуватиме літературо- та мистецтвознавцям, учителям, студентам, усім, хто цікавиться надбаннями української культури XX століття.

10

   Чернихівський, Г. І.  Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського : нарис-путівник / Г. І. Чернихівський. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 34 с.

 

   Нарис-путівник по експозиці Великобережецького літературно-меморіального музею О. Неприцького-Грановського, що вийшов друком уперше, присвячений 120-річчю від дня народження відомого вченого-ентомолога, громадсько-політичного діяча, поета, першого українця, що став професором американського університету.
   На основі багатої і оригінальної експонатури висвітлюються життєвий і творчий шлях Олександра Анастасійовича – уродженця села Великих Бережець.
   Нарис-путівник стане у пригоді краєзнавцям, історикам, філологам, усім, кого зацікавить неординарна постать нашого славетного краянина та його багатюща творча спадщина.

11

   Чернихівський, Г. І.  Кременець : путівник / Г. І. Чернихівський. – Львів : Каменяр, 1987. – 56 с.


   Путівник по районному ценру Тернопільської області – Кременцю, місту, яке ставиться мальовничою природою, пам'ятками історії і культури. В книзі розповідається про перетворення, що відбулися в місті за роки радянської влади, про сьогоднішній день Кременця.

12

   Чернихівський, Г. І.  Кременецький краєзнавчий музей : путівник / Г. І. Чернихівський. – Кременець : Папірус, 2005. – 71 с.

 

   Путівник по експозиції Кременецького краєзнавчого музею на основі численних матеріалів висвітлює історію регіону Південно-Західної Волині від найдавніших часів до кінця ХХ ст.
   У ньому розповідається про видатних діячів минувшини, які вписали не одну цікаву сторінку історії краю, про багату і неповторну природу Кременеччини.

13

   Чернихівський, Г. І.  Кременеччина від давнини до сучасності :[монографія] / Г. І. Чернихівський. – Кременець : Папірус, 1999. – 320 с.


   Монографія "Кременеччина від давнини до сучасності" – перше синтетичне дослідження минувшини краю від ннезапам'ятних часів до наших днів. На основі вивчення архівних джерел, опублікованих праць, художніх творів простежується багатовікова історія Кременеччини. Автор характеризує природу краю, охоплює головні віхи минулого, дає оцінку найбільш вагомим історичним подіям, фактам, особам.
   У пропонованій праці – численні посилання на архівні матеріали, друковані джерела, бібліографія, іменний та географічний покажчик. Праця ілюстрована картою, схемами та світлинами.
   Книга слугуватиме викладачам історії, літератури, географії, біології, студентам, учням, а також усім, кого цікавить минуле й сучасне отчого краю.

14

   Чернихівський, Г. І.  Крем'янеччина : історичне та літературне краєзнавство : матеріали на допомогу педагогам і студентам педколеджу, учням серед. спец. навч. закл. та загальноосвітніх шкіл / Г. І. Чернихівський. – Кременець : Прсвіта, 1992. – 104 с.

 

   Основу книги склали дослідження з історичного та літературного краєзнавства, виконанні автором за останні десятиріччя, тобто вони – результат тривалої пошукової і збиральницької праці. Ці матеріали стануть у пригоді викладачам історії, літратури, студентам, учням, всім тим, хто цікавиться нашою минувшиною, нашою історією, її діячами.

   Це перша спроба подати у зібраному вигляді матеріали з історичного та літературного краєзнавства Крем'янеччини.

Підготувала
Тененьська С. Б.
вересень 2016 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks