"Дозволь мені, мій вечоровий світе,
упасти зерням в рідній борозні..."
(до 80-річчя від дня народження
Василя Семеновича Стуса)
(1938–1985)


   Василь Семенович Стус – великий український поет-класик, творчість і доля якого викликають щире захоплення та глибоку повагу. Трагічна, велична й вічна постать поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї духовної історії нашого народу.

stus

 

 

 «Митець потрібен своєму народові

та й усьому світові тільки тоді,

коли його творчість зливається

з криком його нації»
Василь Стус

 

 

   Василь Стус – поет глибоко національний за своєю духовною сутністю, за способом мислення, за характером мови. Мова його поезій і національний дух тісно взаємопов’язані, вони гармонійно доповнюють один одного. Творча спадщина поета – це своєрідна українська Біблія, за якою треба виховувати молодь у дусі справжнього українства.
   Коли б доля була прихильною до Стуса, а час – сприятливішим, йому б зараз виповнилося 80 років – оборонцю справедливості, борцю за свободу України.
   Світлій пам’яті Василя Стуса – талановитого поета, блискучого перекладача, безкомпромісної людини, великого патріота і правдолюба ми присвячений бібліографічний огляд літератури.
   Представлені книги знайомлять читача з цікавими фактами про життя і творчий шлях поета, з мотивами його творчості та поетичними творами Василя Стуса, що характеризують його життєве кредо.
   У мантії лауреата Нобелівської премії, на жаль, не довелося постати поетові перед людством. Але його вірші в перекладах читають в усьому світі, їх давно знають і люблять.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1

   Стус В.  Зібрання творів : у 12 т. Т. 3. Часи творчості / В. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 752 с.  


   Третій том «Зібрання творів» містить збірку віршів Часи творчості, написану під час першого слідства 1972 р. у камері попереднього ув’язнення Київського республіканського КДБ.
   Тут вперше представлено варіанти перекладів Й.-В. Гете, які не потрапили до попереднього видання. «Часи творчості» – це зафіксований у віршах екзистенційний щоденник людини, яка робить вибір, це симбіоз особистісного буття освітлена життєствердним сяйвом великого Гете.

2

   Стус В.  Вибрані твори / Василь Стус ; упор. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2014. – 872 с. – (Шістдесятники).


   Книга із серії «Шістдесятники», а саме «Вибрані твори» Василя Стуса дозволяє скласти повне уявлення не лише про головні етапи творчої еволюції поета, а й демонструє перцепцію та інтерпретацію його творчості. Тут уперше в повному обсязі представлено магаданську версію збірки «Палімпсести», створену поетом у сел. Матросова Магаданської області в 1977–1979 рр.
   Окрім того, поетичний доробок В. Стуса репрезентовано вибраними віршами зі збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості» та програними текстами різних періодів, що не ввійшли до збірок.
   У виданні широко відображено епістолярну спадщину поета, головні критичні праці та публіцистичні виступи. Критичні роботи, присвячені творчості В. Стуса, охоплюють півстоліття: від замітки «Доброї путі» А. Малишка, який благословив поета на літературний шлях, до останніх критичних праць сучасних поетів – В. Герасим'юка та О. Зараховича, написаних у 2011 р.

3

   Стус В. С.  Листи у вічність… / В. С. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

 

   До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета.
   Видання адресоване широкому загалу шанувальників поетичного слова.

4

   Стус В. Деколонізація СРСР – єдиний гарант миру в усьому світі. З таборового зошита / Василь Стус ; упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 80 с. – (Бронебійна публіцистика).

 

   Книгу писала людина, яка свідомо йшла на муки й смерть задля волі України. Тому Стус мав (мало не виключне) право так писати. Автор цих рядків, у свою чергу, прагнув мінімально додавати щось від себе – нехай говорить сам поет, і цього достатньо. Єдине, що хотілось би зауважити.
   У серії «Бронебійна публіцистика» зібрані 15 досі актуальних, на нашу думку, українських публіцистів ХІХ–ХХ століть. Серед них – Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Оксана Пахльовська… Багато хто з наших співвітчизників навіть не підозрюють, як гостро вони потребують цих текстів. Передусім молодь, яка має отримати доступ до знань, що продукували наші великі уми. І від яких попередня генерація була штучно відірвана. Важливо відновити інтелектуальний зв'язок поколінь. Ці книги, звісно, не забезпечать автоматичного подолання наших «еверестів», але вони є необхідною передумовою для цього подолання.

5

   Стус В.  Небо. Кручі. Провалля. Вода / Василь Стус. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 410 с.

 

   Це книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття.
   Небо. Кручі. Провалля. Вода. Це чотири символічні стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив, проронюючи власною долею, віршами, світоглядом глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі і над собою.
   Кожен вірш у цій книзі – це код. І, мабуть, Василь Стус залишив у спадок свою літературу, як шанс кожному з нас читати інтелектуальну поезію, відкривати для себе нові значення, символи, почуття, розшифровувати свій власний код».

6


   Стус В.  Палімпсести = Палимпсесты / Василь Стус. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с.

 

   У виданні представлено вірші Василя Стуса, написані у 1971–1977 роках і подано з паралельними перекладами російською мовою відомої поетеси Марлени Рахліної, котрій якнайкраще вдалося передати інтонації і неповторні нюанси поезії видатного майстра слова.

7

   Стус В. С.  Під тягарем хреста : поезії / В. С. Стус. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.


   До збірки увійшли твори Василя Стуса, чиє життя обірвалося по багатьох роках тюремних поневірянь за колючими дротами ГУЛАГу. Лицарськи вірний непроминущим ідеалам, він не спасував перед реченцем, бо ж дорогу боротьби і страждань обрав свідомо.
   Написане вилучали й нищили, а він з вірою, що переможе у двобої, не переставав творити, допоки пронизливі сибірські вітри не видули із кволого тіла роз'ятреної душі. Уціліле ж слово промовляє до кожного з нас, утверджуючи на думці: всі ми залишаємося в'язнями сумління доти, доки не зійне над стужілою Вітчизною заблукане сонце волі.

8

   Стус В.  Таборовий зошит : вибрані твори / В. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.


    У виданні, напевно, вперше в такому повному – надто як для книги вибраного – обсязі зібрані всі програмні для Василя Стуса – мислителя вірші з його основних збірок, найдовершеніша літературознавча праця «Зникоме розцвітання» (про творчість і філософію життя Володимира Свідзінського і Василя Стуса), нотатки «З таборового зошита» і своєрідні духовні заповіти з листів до дружини і сина. У них – Стусова етика, мотивація його дій і прагнень, надія, що його «подобу збагнуть – бодай в передкінці життя»...

9

   Стус В.  Час творчості = Dichtensezeit / В. Стус ; післям. Д. Стуса. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с.


   Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса – поета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисника... Нова книга вибраного – амбітна спроба представити не лише різні етапи творчих шукань, а й вершинні здобутки письменника в різних жанрах.

10

   Василь Стус: поет і громадянин. Книга спогадів та роздумів. – Київ : Кліо, 2013. – 684 с.

 

   Духовний подвиг Василя Стуса не пропав марно. Доказ тому – зростання інтересу до його творчості й особи. До цієї книжки увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і родичів, які вважали своїм обов'язком зберегти правдивий його образ для майбутніх поколінь. Хтось написав чи розповів по свіжому сліду, і ці свідчення найцінніші, інші – з відстані часу, і це виважені оцінки.
   Поет і Громадянин – це не дві різні його іпостасі. Це цілісна Особистість не лише національного, а вселюдського масштабу. У цьому переконуєшся, читаючи свідчення й оцінки людей різних національностей і різного світогляду.
   Книжка адресована насамперед молодому поколінню українців, яке потребує, щоб попереду йшов хтось бездоганний і відважний.

11

   Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач (Комар). – Київ : Український письменник, 1993. – 400 с.


   До книги увійшли спогади друзів поета, товаришів по ув'язненню, уривки з листів, вірші, фотодокументи.

Огляд літератури (11 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська
(січень 2018 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks