Спадщина  Антона Макаренка в контексті сучасності
(130 років від дня народження)

 Makarenko

   Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми.
Антон Семенович Макаренко

 

  Дослідники писали, що це видатний радянський педагог і письменник. Що «Макаренко створив наукову методику виховної роботи з дитячим колективом, поєднання навчання з продуктивною працею, моральним, фізичним і естетичним вихованням».
  Безумовно, красиві слова, але не було зрозуміло, як педагогу вдалося з підлітків, які переступили Закон, виховати активних членів нового суспільства. Просто гарних і добрих людей.
  Що ж було такого у Макаренка, що сучасні педагоги не можуть розпізнати?

   Народився Антон Семенович Макаренко 1 березня (13 березня за новим стилем) 1888 року в містечку Білопілля Сумської області в родині робітника залізничних майстерень Південної залізниці.
  В 1895 році маленький Антон вступає у двокласне училище у Білопіллі. Ріс хворобливим, золотушним хлопчиком. Хронічна нежить. Тому ніс у нього був трохи набряклий і червонястий, що дитину, а потім і молоду людину дуже засмучувало. Носив постійно окуляри, бо без них нічого не бачив.
  Батько Макаренка, Семен Григорович, хоча і не мав систематичної освіти, але був грамотною людиною, виписував газету «Биржевые ведомости». І популярний на той час ілюстрований журнал «Нива» та літературні додатки до нього. І все це уважно прочитував. І хоча особливих грошей не було, але намагався своїм дітям дати освіту.
 Коли Антон пішов до школи, то він йому сказав: – Вчись на п`ятірки. Четвірка, це вже погано, не принось.
   За спогадами брата, Антон вчився на відмінно, мав колосальну пам`ять, все прочитане запам`ятовував. Завжди був з книгою: Ключевського, Платонова, Костомарова, Мілюкова, Грушевського, Шильдера, Історію Риму та Французької революції, – це все він прочитав і знав.
  Після закінчення міського 4-класного училища в Кременчуку Антон поступив на однорічні педагогічні курси і в 1905 році їх закінчив. Як пишеться в Свідоцтві: «… підлягав у педагогічній раді означеного училища скороченому екзамену і, витримавши їх дуже добре, удостоєний звання вчителя початкових училищ з правом викладання в сільських двокласних училищах Міністерства Народної Освіти й навчання церковних співів».
  Так Антон Макаренко цілком випадково, зважаючи на сімейні обставини, став «вчителем училищ з правом викладання й навчання церковних співів».
  Він служить вчителем двокласного залізничного училища Міністерства народної освіти в Крюкові. Одержує 47 карбованців 50 копійок на місяць. Йому 17 років і життя прекрасне, бо молодість завжди прекрасна!
  Антон почав зустрічатися з попадею, Єлизаветою Федорівною, дружиною священика, який викладав Закон Божий у залізничному училищі. Вона була років на вісім старша за Антона. Зчинився скандал. Батько наказав Антону припините це, не ганьбити сім`ю, він відмовився і був з цією жінкою у цивільному шлюбі до 1925 року. Так син із батьком і не помирилися до самої смерті Семена Григоровича у 1916 році.
  До того ж Антон не вірив у силу революційних перетворень, вважав, що потрібно втілювати у життя демократичну програму і все буде гаразд у державі. Тому можна зробити висновок, що Антон Макаренко не поділяв погляди більшовиків і радянська література про це, зрозуміло, мовчала. Те, що розповідали деякі радянські дослідники про життя Антона Макаренка того часу, звичайне перебільшення.       
  Після нетривалого завідування 2-м початковим училищем у Полтаві його призначають завідувачем дитячою трудовою колонією, якій потім присвоїли ім`я Максима Горького. Йому 32 роки і це перша в його житті така відповідальна і незвичайна посада.
  Чому його призначили саме на цю посаду? Я думаю, що у радянській владі тоді не вистачало кадрів, а тут підвернувся молодий, освічений вчитель. За плечима 15 років безперервного педагогічного стажу, є певний досвід, чому б не спробувати?
  З моменту призначення Макаренка у 1920 році директором трудової колонії для неповнолітніх правопорушників і до 1935 року, коли він написав заяву про звільнення з посади директора дитячої трудової комуни ОДПУ ім. Ф.Е. Дзержинського, він цілих 15 років провадив свій унікальний експеримент, втілював у життя свою систему, яка тепер записана золотими літерами у світову педагогіку.
  Його досвід, його система мали великий розголос у країні, а потім і у всій Європі. Існує фінська система перевиховання, в Данії теж пішли по шляху, вказаному Макаренком, в Німеччині, в місті Марбурзі, існує ціла лабораторія, яка вивчає досвід Антона Семеновича. В педагогіці це справжній революційний метод. Але, на жаль, самому Макаренку прийшлося дуже важко, на нього весь час писали доноси. І йому довелося покінчити з педагогічною практикою, перейти працювати помічником начальника Відділу трудових колоній НКВС УРСР, а потім і цю роботу кинути і переїхати, з допомогою Максима Горького, до Москви. Займався там літературною працею.
  А тепер про саму систему Макаренка, його метод, який виокремив його з рядів багатьох педагогів. Після смерті Антона Семеновича її, тобто систему, ніхто не зміг повторити. Багато педагогів намагалися йти цим шляхом, але у повному обсязі відновити її ніхто не зміг. Хоча окремі елементи створеної ним системи використовуються і до сьогодні.
  Тепер зрозуміло, чому після Макаренка ніхто не міг повторити його метод. Як можна насаджувати хоча б елементи ринкових відносин у країні, яка знищила мільйони селян? Дивує інше, що на протязі 15 років Антон Семенович Макаренко неухильно проводив свій експеримент. Біла ворона в радянській педагогіці. Так і залишається незрозумілим, що ж він такого зробив, що став відомим на весь світ?
  А виявляється, ось що! Створив умови для існування колективу, дав їм у руки зброю: ринкові відносини, а далі, хлопці і дівчата, самі керуйте!
  І хлопці і дівчата зажили власним життям. Ось в чому видатна заслуга Антона Семеновича Макаренка.
  Дітям, які пройшли через його руки, а це десь більше трьох тисяч, він зумів повернути дитинство і дати путівку в життя. Коли він помер, то його учні злетілися з усієї країни на похорон свого духовного батька і вчителя. І це була йому найкраща подяка за все те, що він зробив у своєму недовгому житті.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

 8

   Макаренко А. С.  Твори : в 7 т. / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1953–1955.

 

   У цьому виданні творів вміщені всі художні і педагогічні твори, оповідання, нариси, статті та інші матеріали, опубліковані в пресі.

Т. 1.  Педагогічна поема. – 1953. – 710 с.
Т. 2.  Марш 30 року : повість ; ФД-1 : повість ; Мажор : п'єса. – 1953. – 450 с.
Т. 3.  Прапори на баштах : повість. – 1954. – 466 с.
Т. 4.  Книга для батьків ; Лекції про виховання дітей ; Виступи з питань сімейного виховання. – 1954. – 523 с.
Т. 5.  Загальні питання теорії педагогіки ; Виховання в радянській школі. – 1954. – 484 с.
Т. 6.  Честь : повість ; Справжній характер ; Командировка : літературні сценарії. – 1955. – 422 с.
Т. 7.  Оповідання і нариси ; Статті про літературу і рецензії ; Листування з О. М. Горьким. – 1955. – 499 с.

1

   Макаренко А. С.  Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 366 с.

 

   До книги ввійшли педагогічні праці А. С. Макаренка з питань теорії і методики організації виховного процесу в школі та з проблем виховання дітей в сім’ї.
  Для керівників, вчителів і вихователів загальноосвітніх шкіл, студентів педвузів.

2

   Беляев В. И.  Педагогика А. С. Макаренко: традиции и новаторство / В. И. Беляев. – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2000. – 224 с.

 

   У монографії нестандартність дослідження полягає в інноваційному методологічному підході до розкриття теоретичних основ новаторською педагогічної концепції А. С. Макаренка.
  На основі методологічного алгоритму, розробленого і застосованого в дослідженні, виявляються традиційні і новаторські підходи в педагогіці і визначається перспективність використання основних компонентів у вирішенні сучасних виховних та освітніх проблем.
  Монографія призначена для педагогів-науковців, викладачів і студентів педагогічних і гуманітарних вузів, працівників сфери освіти.

3

   Антон Семенович Макаренко : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд.: П. Г. Лисенко, І. С. Убийвовк. – Вид. 2-ге переробл. і допов. – Київ : Радянська школа, 1978. – 160 с.

 

  Посібник у світлинах та малюнках розкриває життя видатного педагога, самовідданого борця за нову людину у суспільстві. Вчителі, вихователі, батьки у творчості Макаренка вбачають відповідь на найважливіші питання педагогіки, психології, етики.
  Книга призначена для використання в школі, в позашкільних закладах, педагогічних вузах і училищах.

4

   Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскова. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – 155 с.

 

  Видання містить матеріали обласних педагогічних читань. У статях розглянуто використання ідей і досвіду видатних педагогів ХХ століття в діяльності сучасних педагогів, навчальних закладів.

5

   Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченко ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2008. – 182 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 4).

 

  Даний біобібліографічний покажчик із серії «Видатні педагоги світу», присвячено життю і педагогічній діяльності Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – видатного педагога-гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників й безпритульних, творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом.
  У покажчику представлено бібліографію праць А. С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991–2008 рр. в Україні та світі.
  Покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди А. С. Макаренка.

6

   Хиллиг Г.  В поисках истинного Макаренко = Unterwegs zum wahren Makarenko : русскоязычные публикации : 1976–2014 / Гётц Хиллиг. – Полтава : Шевченко Р. В., 2014. – 776 с.

 

  Ця книга об'єднує російськомовні публікації марбурзького вченого за 1976-2014 роки: статті та брошури на різні теми, написані в процесі дослідження життя і творчості відомого радянського педагога і письменника A. С. Макаренка. До 1987 року такі матеріали нерадянського автора, якщо тільки він не був членом компартії, російською мовою, зі зрозумілих причин, могли бути видані виключно на Заході і лише потім – в Радянському Союзі, в Росії і в Україні. Зібрані в цій книзі тексти стають доступними широкому колу читачів в Україні і за її межами, а також і для майбутніх поколінь. Таким чином, видання цієї праці в Полтавському національному педагогічному університеті імені B. Г. Короленка буде не просто даниною поваги до діяльності Макаренка, але відкриє важливі перспективи співпраці між західною школою макаренкознавства і вітчизняною.
  Для педагогів вищої та середньої школи, а також вчених, докторантів, аспірантів і студентів, які досліджують наукову спадщину А. С. Макаренка.

7

   Ярмаченко М. Д.  Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка : до 100-річчя з дня народження / М. Д. Ярмаченко. – Київ : Знання, 1988. – 48 с.

 

  У виданні висвітлюються положення педагогічної спадщини А. С. Макаренка, розкривається кращий досвід їх творчого використання у практиці сучасної школи.
  Розраховано на лекторів, пропагандистів, учителів та широке коло читачів.

Підготувала
І. В. Беновська (14 дж.)
березень 2018 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks